Navigácia

 • Týždeň modrého gombíka 2018 - Pre každé dieťa, detstvo!

  Počas uplynulého týždňa, v dňoch 14. - 18. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka celosvetovej organizácie UNICEF - Týždeň modrého gombíka. Do zbierky sa zapojilo 389 darcov. Šiestim šikovným dobrovoľníčkam z triedy IX.E sa podarilo vyzbierať sumu 252 eur a 86 centov. Vyzbieraná čiastka poputuje deťom žijúcim vo východnej Ukrajine, ktorá sa už 4 roky nachádza vo vojnovom konflikte. Úprimne ďakujeme všetkým štedrým dobrodincom a veríme, že aspoň z časti pomôžeme vrátiť týmto deťom detstvo, na ktoré majú právo.  

 • Postup na celoslovenské kolo McDonald´s Cup

  Naši tretiaci a štvrtáci zvíťazili v okresnom i v krajskom kole minifutbalového turnaja McDonald´s Cup a postupujú na celoslovenské kolo do Popradu!

  Turnaja sa zúčastnilo 150 základných škôl a do krajského kola sa prebojovali víťazi 12 okresných kôl. Prvenstvo získali naši žiaci a žiačky a tak zaslúžene postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Dôkazom toho, že naši chlapci sú naozaj šikovní je aj ocenenie najlepší hráč turnaja krajského kola, ktoré získal Filip Blaško z III. A a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Juraj Goliáš zo IV. A triedy. 

  Viac si môžete prečítať: https://presov.korzar.sme.sk/c/20826652/vo-finale-mcdonalds-cupu-si-zahraju-presovcania.html

 • Potulky po východnom Slovensku - Noc múzeí

  Potulkári Po východnom Slovensku sa 19. mája 2018 zatúlali na Solivar, kde sa konalo zaujímavé podujatie Noc múzeí a galérií. Z programu celého podvečera a večera sa nám najviac páčila prehliadka Gapľa, Četerní a Varne František. Deň sme ukončili prehliadkou Klopačky. Takto sme sa pozreli na Prešov z vtáčej perspektívy a pri zapadajúcom slnku. Vystúpiť si do Klopačky je možné iba dvakrát v roku, takže sme to s radosťou využili.

 • Exkurzia V.C do zberného dvora

  Dňa 17.05.2018 sme išli s triedou do zberného dvora na Jesennej 3 v Prešove.

  Privítal nás sprievodca Ing. Senaj, ktorý nám dôkladne vysvetlil a poukazoval veci ohľadom recyklácie. Najviac ma zaujalo a zároveň prekvapilo, že málo ľudí tomu venuje pozornosť a tak veľa by to znamenalo pre našu budúcnosť a prírodu. Cestou späť z exkurzie som si uvedomil, že nie je to len naša vina, pretože v obci, v ktorej bývam, nedodávajú koše na triedený odpad, ináč by som recykloval. Keď sme vstúpili do haly, kde prebieha triedenie odpadu, hneď som si všimol veľký lis, ktorý dokáže naraz zlisovať 150 kg odpadu PET fliaš. Naučil som sa skratky, ktoré som už videl, ale nevedel, čo znamenajú, napr.: VKM - viacvrstvové kombinované materiály.

  Dozvedel som sa, že môžeme tam nosiť aj vlastný odpad. Pán sprievodca  povedal, že sa musíme učiť, aby sme nemuseli robiť také veci. Potešilo ma, že sme dostali darčeky a niečo nové naučili. Teším sa, že sa blížia prázdniny a ja budem môcť ísť do ekotábora.

  Ďakujeme spoločnosti Technických služieb mesta Prešov za krásnu exkurziu.

                      Christián Chovan, žiak 5.C, ZŠ Československej armády 22, Prešov

 • Výsledky prijímacích skúšok do jazykovej triedy

 • Akcie v máji

  Deň matiek

  Srdce pre mamičku – výtvarná súťaž

  Dopravné dni na Delni

  Futbalový turnaj 1.- 2. roč.

  Money, money, money – finančná gramotnosť

  Súťaž v hláskovaní

  Školský časopis Vševedko

  Rozumiem, čo čítam – šk. kolo 9. roč

  Súťaž v interpretácií anglických piesní

  Archimediáda FO – 7. roč.

  Over si svoje vedomosti z fyziky – súťažný kvíz

  Deň mlieka

  Botanikiáda – súťaž v botanickej záhrade

  Liečivé rastliny – beseda o význame, sušení a pod.

  Plavecký výcvik pre žiakov 5. roč.

  Prvé sväté prijímanie

  Premietanie filmu 8.a 9. ročník „Class“ – koordinátor prevencie šikanovania

  Vernisáž výtvarných prác žiakov 2. stupňa

  Škola v prírode

  Archeopark Hanušovce nad Topľou

  Exkurzia múzeum Warhola

  Návšteva zberného dvora

  Návšteva múzea v Solivare

  Exkurzia do Solivarov – ťažba a spracovanie soli

  Národný park Poloniny

  Celodenný výlet do sveta rozprávok v detskom mestečku Habakuky – 5. roč.

  Medzinárodný deň tanca v ŠKD

  Srdiečko pre mamičku- Deň matiek v ŠKD

  Indiánsky Deň detí v ŠKD

  Rekordyáda v ŠKD

  Jazykové okienko

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 4.mája 2018 pri príležitosti osláv sv. Floriána patróna hasičov sa v Prešove uskutočnil v areáli Hasičskej stanice v Prešove „ Deň otvorených dverí “. Na svoje si prišli dospelí, ale aj najmenší obyvatelia mesta Prešov.

  Hasiči sa prezentovali ukážkou priestorov modernej Hasičskej stanice, zásahovej techniky a pre najmenších návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné súťaže s hasičskou tematikou. Medzi zúčastnenými nechýbali ani žiaci 2.D z našej školy. Malí aj veľkí sa zoznámili s hasičskou technikou a tiež si vyskúšali výstroj a výzbroj, ktorú používajú hasiči pri každodennej zásahovej činnosti. S hasičmi prežili krásny deň plný poznania.

 • Prijímacie skúšky do jazykovej triedy

  Prijímacie skúšky do jazykovej triedy pre šk.r. 2018/2019 sa budú konať 10. mája 2018 o 8. hodine v učebni na prízemí ČSA 2. Prosíme žiakov, aby išli do svojich tried ako zvyčajne. O 8. hodine pre nich prídu učitelia ANJ.

  Prihásených žiakov z iných škôl žiadame, aby počkali vo vestibule školy ČSA 2 /z ulice Odborárska/.

 • Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín

  2. mája sa naše víťazky okresného kola zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v DJZ.

  Marienka Kočiščinová získala v I. kategórii 2. miesto a Miška Gočová v III. kategórii 2. miesto s návrhom na postup na celoslovenské kolo.

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

 • Potulky po východnom Slovensku – SOĽNOHRAD

  Potulkári Po východnom Slovensku sa túlali tento raz po Soľnohrade. Hrad známy skôr pod názvom Zbojnícky hrad nad obcou Ruská Nová Ves sme zdolali 6. mája 2018. Možno si niekto poviete: Čo sa tam na tej zrúcanine už len dá vidieť!? Tak práve to treba vidieť! Toto miesto totiž poskytuje nádherný výhľad nielen na široké okolie, ale videli sme odtiaľ aj Vysoké Tatry!  Lokalita hradu bola v roku 1964 vyhlásená za prírodnú rezerváciu a stojí za to, aby ste ju navštívili. Môžete sa inšpirovať aj našimi fotkami...

 • Pozvánka na Deň matiek

  Milé mamičky,

  pozývame Vás na oslavu Vášho sviatku, ktorá sa uskutoční 16. mája o 15.30 hod v telocvični ČSA 2.

  Tešíme sa na Vás!

  pozvánka16.jpg

 • Prijímacie skúšky do jazykovej triedy V.A pre šk.r. 2018/2019

  Prijímacie skúšky sa budú konať 10. mája 2018. Môžu sa ich zúčastniť žiaci štvrtého ročníka, ktorí nemajú v úmysle študovať na osemročnom gymnáziu. Je nutné vypísať prihlášku, ktorú nájdete v tomto linku https://zsarmpo.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1. Prihlášku odovzdajte triednym učiteľom alebo adresujte vedeniu ZŠ.

  Prijímacia skúška z anglického jazyka bude pozostávať z testu, ktorý sa skladá zo štyroch častí. Časový limit na vypracovanie testu bude 45 minút.

  Prvá časť testu bude počúvanie s porozumením. Žiaci si vypočujú jednoduchý text a vypracujú úlohy k danému textu. Nasledovať bude čítanie s porozumením, kde si žiaci prečítajú text a zodpovedajú úlohy. Všetky úlohy budú podobné tým, ktoré sú v učebniciach Family and Friends 1 a 2. Ďalej bude nasledovať text zameraný na gramatiku /sloveso to be, to have got, there is, there are, tvorenie záporu a opytovacích viet s DO a DOES/ a slovnú zásobu /učebnica Family and Friends 1 a 2/. Posledná časť preverí schopnosť odpovedať na otázky zamerané na informácie o sebe.

  Na prijímacie skúšky je potrebné doniesť farbičky a negumovateľné pero.

  Miesto a presný čas konania skúšok uverejníme na stránke školy a oznámime aj prihláseným žiakom.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno na ZŠ, Československej armády

   

          Riaditeľka ZŠ, Československej armády 22 v Prešove oznamuje, že

   podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových dôvodov                       

  riaditeľské voľno

  na deň 7.mája 2018 (pondelok).

           

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

   

                                                                                                        Mgr. Ľ. Kohániová

                                                                                                             riaditeľka školy

 • Týždeň finančnej gramotnosti

   

  V dňoch 23.4. - 27.4.2018 bol Týždeň finančnej gramotnosti na prvom stupni. Pani učiteľky rozvíjali u žiakov kompetencie k daným témam finančnej gramotnosti. Na vyučovaní dávali žiakom kreatívne, problémové otázky a úlohy, podporovali žiacke objavovanie a samostatné riešenie problémových situácií a postavili finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život.

 • Ja som žiačik zo Šariša

  ,,Umenie a láska pôsobí ako slnko – prebúdza energiu“

                                                                                  Maxim Gorkij

   

           Aj týmto citátom môžeme výstižne vyjadriť, aké emócie v nás vzbudila ľudová akcia

  ,, Ja som žiačik zo Šariša“, ktorú na ZŠ Čsl. armády v ŠKD už tradične zorganizovali vychovávateľky so svojimi šikovnými detičkami.

       Tanec, spev, či hovorené slovo boli v podaní detských talentov nezabudnuteľným zážitkom. Nádherne vyzdobená scéna plná rekvizít a ľudových krojov dokonale umocnila celkovú atmosféru, v ktorej si nielen účinkujúci, ale aj diváci prišli na svoje a pripomenuli si čaro našej slovenskej ľudovej kultúry.

     Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie ďalší ročník tejto obľúbenej ľudovej akcie, v ktorej sa  spája nielen láska k umeniu, ale aj úcta k naším dlhoročným folklórnym zvyklostiam.

 • Zápis do 1. ročníka pokračuje

  Aj po slávnostnom zápise pokračuje zápis budúcich prvákov do 30. apríla od 10.00 do 16.30 hod. v kancelárii ČSA 1.

 • Návšteva Bricklandie - legovýstavy v Košiciach

  V utorok - 17.4.2018 - navštívila trieda 1.A  legovýstavu, na ktorej sme sa na nádherné exponáty vyrobené zo svetoznámych kociek nemohli vynadívať! Okrem toho sme hľadali ukrytých piatich gašparkov a nakoniec sa žiaci aj pekne s legom zahrali. Potom sme sa nadesiatovali  v parku pri fontáne a odmenili sa zmrzlinkou. Popri tom sme si poobzerali dominanty pešej zóny, spravili zopár fotiek na pamiatku, boli sme sa pozrieť aj v hračkárstve. Obohatení zážitkami sme sa vydali na spiatočnú cestu vlakom do Prešova.

                                                       Mgr. Marta Segľová + Mgr. Petronela Pasternáková

 • Schoolaria

  Keď prišla Mgr. Magda Kyseľová za pani riaditeľkou s nápadom vytvoriť projekt, ktorý by spojil anglický jazyk, rôzne triedy ISCED 1 a ISCED 2 a témy nakupovanie a finančná gramotnosť, pani riaditeľka Mgr. Kohániová neskrývala nadšenie a Mgr. Kyseľovej dala zelenú.

  Do projektu boli zapojené triedy VII.A, IV.A a III.B. Úlohou siedmakov bolo vymyslieť si typ obchodu, vytvoriť pútač, pripraviť zoznam tovaru, ktorý sa tam bude predávať. Súčasťou zoznamu bude aj cenník. Mgr. Kyseľová rozdala úlohy. Andrej Svat bol manažérom, predstavil jednotlivé obchody nakupujúcim. Philip Cabrini mal za úlohu dohliadnuť na pexeso a iné slovné hry, ktoré žiaci 3. a 4. ročníka mohli urobiť, keď skončili s nakupovaním. Ostatní žiaci boli rozdelení v dvojiciach do svojich obchodov a boli predavačmi.

  Tretiaci a štvrtáci si niekoľko hodín pred samotným projektom skúšali dialóg v obchode a frázy s tým spojené. Tu treba skonštatovať, že žiaci boli z projektu nadšení a bol veľký problém vybrať do samotného projektu len 6 detí z každej triedy, lebo všetky deti boli úžasné a prejavili záujem si to vyskúšať.

  Radosť v očiach detí, ktoré vošli do učebne s pripravenými obchodmi, bola neprehliadnuteľná. Manažér obchodu najprv predstavil jednotlivé obchody, potom každý zástupca obchodu povedal, čo sa v ich obchode dá kúpiť. Tretiaci a štvrtáci dostali tašku s peňaženkou a peniazmi a začali v dvojiciach svoj veľký nákup. Ich úlohou bolo prejaviť záujem o niečo, spýtať sa na cenu, vybrať potrebné množstvo peňazí, reagovať na otázky, či si želajú ešte niečo a pokračovať v nákupe v ostatných obchodoch. To všetko v anglickom jazyku. Na konci museli povedať, čo všetko si kúpili a koľko peňazí im ostalo.

  A všetci to bravúrne zvládli. Osobitná pochvala patrí Richardovi Prestlovi, žiakovi IV.A, ktorý ako jediný využil takmer všetky akcie v obchodoch a tým nakúpil veľmi výhodne. Deti boli odmenené za zvládnutie projektu. Tretiaci a štvrtáci si mohli vybrať z rôznych predmetov, ako poháre, perá, sladkosti a aj siedmaci dostali sladkú odmenu za skvelú prípravu.

  Chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí do svojej úlohy vložili maximálne úsilie. Ďakujeme tiež pani riaditeľke Mgr. Kohániovej, že nám s projektom pomohla, ostatným vyučujúcim, ktoré sa na projekte podieľali, ale naša vďaka patrí najmä Mgr. Kyseľovej za výborný nápad a za organizovanie celého projektu.

  Týmto projektom nekončíme. Všetky materiály ostanú pre ďalši

 • Postup do finále McDonald´s Cup

  Našim tretiakom a štvrtákom sa podarilo zvíťaziť v kvalifikačnom kole futbalovej súťaže McDonald´s Cup a postúpiť na okresné kolo. Dúfame, že sa im bude opäť dariť.

 • Štvrtáci vo Viole

  V piatok 13. apríla si štvrtáci zo IV.A, B užili v literárnej kaviarni Viola interaktívne čítanie  Indiánskej rozprávky s p. Parilákovou

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria