Navigácia

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v piatok 29. júna o 8.30 hod. na školskom dvore ČSA 1.

  Prajeme všetkým žiakom aj pedagógom príjemné prežitie prázdnin a načerpanie síl do nového školského roka 2018/2019!

 • 5. E trieda na školskom výlete Lúčka – Potoky

  5. E trieda na školskom výlete Lúčka – Potoky

       25. a 26. júna 2018 sme sa s pani učiteľkou triednou Mgr. Pištejovou a mamkou našej spolužiačky Ing. Ferenčíkovou zúčastnili školského výletu v juhozápadnom údolí Čergovského pohoria pod zrúcaninou Kamenického hradu v Lúčke – Potokoch.  

       Hneď po príchode sme využili priaznivé počasie a vyšli na Kamenický hrad. Popoludní dosť výdatne popršalo, ale to nás neodradilo od večernej opekačky. V noci sa väčšina z nás zúčastnila nočnej hry a na druhý deň dopoludnia sme sa formou dennej hry v troch družstvách oboznamovali s obcou a miestnymi zaujímavosťami. Od milých miestnych obyvateľov, ale aj od ochotnej pracovníčky Obecného úradu sme vypátrali meno starostu obce, koľko obyvateľov má obec, ako vyzerá a čo je zobrazené na obecnom erbe, kam chodia do školy miestni piataci, ale zistili sme aj to, čo je gajdica, po ktorej je pomenovaný miestny folklórny festival. Gajdicu totiž v minulosti vytvoril občan Lúčky Andrej Mizerák ako dychový hudobný nástroj z kravského rohu a dreva. Na obecnom úrade sme mali možnosť gajdice aj vidieť na vlastné oči. Cestou z dediny do ubytovne sme splnili poslednú úlohu, a to nájsť a pomenovať päť rôznych rastlín a päť drevín. Všetky tri družstvá splnili úlohy znamenite.

       Do odchodu sme mali ešte čas aj na voľnú zábavu. Na výlet budeme určite dlho spomínať.

 • Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo

  Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo

  Po úspechoch v okresnom a krajskom kole Hviezdoslavov Kubín sa naša siedmačka Michaela Gočová zúčastnila v dňoch 21. - 22. júna celoslovenského kola - nesúťažnej prehliadky v Dolnom Kubíne.

  Blahoželáme jej k všetkým recitačným úspechom!

 • Poďakovanie primátorky mesta Prešov

  Poďakovanie primátorky mesta Prešov

  Primátorka mesta Prešov vyjadruje poďakovanie za aktívnu účasť na festivale priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto 2018.

  Sme pyšní na našich žiakov a učiteľov!

  podakovanie_primatorky.PDF

 • Celoslovenské kolo McDonald´s Cup

  Celoslovenské kolo McDonald´s Cup

  13. - 14. júna sa v Poprade konalo celoslovenské kole futbalovej súťaže McDonald´s Cup. Naši športovci - víťazi krajského kola, reprezentovali nielen našu školu, ale aj celý Prešovský kraj. Družstvo tvorili: Lívia Ondričková, Nikola Nemčíková, Filip Blaško, Marco Širotňák z III.A, Maximilián Bednár z III.D, Juraj Goliáš zo IV.A, Šimon Hudák a Timotej Imrich zo IV.B, Martin Brindzko a Tobias Hopkovič zo IV.D.

  V súťaži bolo v tomto ročníku prihlásených 940 základných škôl. Naši športovci získali 6. miesto a veľa krásnych cien.

  Popri zápasoch prebiehali aj ďalšie súťaže. V súťaži o najrýchlejšieho futbalistu získal 1. miesto náš Martin Brindzko.

  Ďakujeme rodičom, ktorí nás na turnaj nielen priviezli, ale hlavne nadšene povzbudzovali z tribúny štadióna. Poďakovanie patrí hlavne p. Širotňákovi a p. Blaškovi, ktorí sa počas týchto dvoch dní stali trénermi našich futbalistov.

 • Dejepisná exkurzia - Archeopark, Hanušovce nad Topľou

  Dejepisná exkurzia - Archeopark, Hanušovce nad Topľou

  Kto z nás by netúžil cestovať v čase?  Žiakom V.A.sa to podarilo. Spoločne sme navštívili Archeopark v Hanušovciach nad Topľou. Na vlastné oči si mohli prezrieť a navštíviť obydlia našich predkov od najstaršej doby kamennej, až po obdobie, kedy na našom území prebývali kmene Slovanov. Naučili sa strieľať z luku, vyrábať medené šperky, tkať látku na jednoduchom tkáčskom stroji a vyskúšali si výrobu keramiky na naozajstnom hrnčiarskom kruhu. Ochotní pracovníci múzea nám navyše urobili prehliadku nádherného barokového kaštieľa rodiny Dessewffyovcov. Žiaci sa aspoň na pár hodín ocitli v minulosti a formou hry a zábavy načerpali množstvo nových vedomostí a skúseností.

 • Zelená učebňa biológie

  Zelená učebňa biológie

  V rámci projektu Zelená pre Prešov v spolupráci so SPRAVBYTKOMFORT sa v areáli školy pod vedením pani učiteľky Mgr. A. Krížovej a Mgr. Ľ. Španielovej realizuje projekt Zelená učebňa biológie.

  Súčasťou projektu je bylinná špirála, ktorú autorsky dotvorili Mgr. D. Križáková, Mgr. S. Kostuňová a Mgr. E. Kozmová. Sú v nej  zasadené medovka, pažítka, levanduľa, rozmarín, mäta, oregano a iné. Vysadené boli okrasné a ovocné kry - ríbezle, vinič, egreš, čučoriedky, maliny, tis, orgován a mišpuľa. Pribudnú lavičky a hotel pre hmyz. Celý areál spolu s levanduľovou mandalou šťastia, IMG_20180605_135305 (1)vynoveným skleníkom a plánovaným altánkom vytvorí estetický pracovný priestor na vyučovanie prvouky, prírodovedy, biológie a techniky. Hlavným cieľom tejto zelenej učebne je vyučovanie v prírode zážitkovými a bádateľskými metódami, aplikácia vedomostí v praxi, rozvíjanie praktických zručností v starostlivosti o rastliny, vtáky a hmyz.

   

 • Úprava zelených priestorov ZŠ Československej armády

  Úprava zelených priestorov ZŠ Československej armády

  Základná škola sa už niekoľko rokov snaží o to, aby zlepšila životné prostredie našich žiakov a pripravila im vhodné podmienky na vyučovanie v prírode. V minulom školskom roku sme začali s opravou skleníka, ktorý po mnohých rokoch potreboval opravu. Začali sme tým, že sme vybrali starú zeminu, ktorú žiaci vlastnoručne nahradili novou, úrodnejšou. 17 ton zeminy doň zvážali niekoľko dní, ale nakoniec sa im to podarilo. Prekážkou v dokončení rekonštrukcie skleníka boli staré sklenené výplne, ktoré pomohli odstrániť títo rodičia: Peter Španiel, Marek Jurčenko, Rastislav Valenčin a Miloš Tarbaj. Po vybratí skiel pomohli z konštrukcie skleníka vybrať zvyšný tmel žiaci 7. ročníka z triedy p. uč. Ľubice Španielovej. Hlavnou aktivitou rodičov a pedagógov bola brigáda v sobotu 2. 6. 2018. Nasledovní rodičia pomáhali nielen pri vyplnení konštrukcie skleníka lexanom, ale pomohli Školskému klubu detí postaviť konštrukciu hojdačiek so šmykľavkou a drevený domček. Ešte raz v mene žiakov patrí obrovská vďaka: Petrovi Bauerovi, Filipovi Klecovi, Ivanovi Perecárovi, ockovi Nelky Šalamúnovej, p. Kropúchovi, Štefanovi Burdovi, Martinovi Humeňajovi, Róbertovi Kucharskému, Miroslavovi Bušekovi, Jaroslavovi Čarnému, p. Bilikovi a p. Varzalymu. Brigádnikom pomáhali a zároveň o občerstvenie sa postarali p. učiteľky Marta Segľová, Tatiana Šromová s manželom Michalom Šromom, Iveta Molčanová, Eva Bažantová, Ľubica Španielová a Viktória Janeková. Pani riaditeľka podporila aktivitu rodičov svojou prítomnosťou a zároveň rodičom poďakovala za vynaloženú prácu a pomoc. Za Rodičovskú radu okrem pána Bauera prišla pomôcť jej predsedkyňa  p. Bartková. Poďakovanie patrí za organizáciu a veľké zapálenie p. učiteľke  Mgr. M Segľovej, ktorá svojím elánom strhla nielen pedagógov, ale aj rodičov a dokázala , že kde je vôľa, tam sa dá všetko dokázať.  Skvelí ľudia dokážu skvelé veci!!! Tešíme sa ďalšiu brigádu!

  Týmto ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a žiakom, ktorí pomáhajú pri realizácii projektu.   

 • Akcie v júni

  Akcie v júni

  Deň detí

  XXIV. ročník Memoriálu Jána Molitorisa

  VMedzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania - besedy

  Vystúpenie Grimmy

  Svetový deň životného prostredia – projekty 9. ročník

  Beh olympijského dňa

  Anglický týždeň

  Vernisáž výtvarných prác žiakov 2. stupňa

  Celodenné výlety

  Návšteva Solivaru

  Cyklistický chodník  Prešov – Veľký Šariš

  Návšteva Ústavného súdu v Košiciach

  Exkurzia do botanickej záhrady

  Remeselná výroba – Dni mesta Prešov

  Detský jarmok ku Dňu detí v ŠKD

  Veselý kamienok - maľovanie na kameň v ŠKD

  Deň otcov – príprava darčekov v ŠKD

  Svetový deň hudby - Talentárium v ŠKD

  Didaktické hry v prírode

  Ochrana života a zdravia

  Slávnostné ukončenie školského roka

 • Návšteva výrobne hostií

  Návšteva výrobne hostií

  V pondelok 4. júna štvrtáci zo IV.B navštívili jedinú výrobňu hostií na Slovensku. Dozvedeli sme sa niečo o histórii pečenia a videli sme, ako sa pripravujú, pečú a vyrezávajú hostie v súčasnosti.

  Ďakujeme sestričkám za milé prijatie a sprievod počas exkurzie.

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí

  1. jún sa nesie v znamení detí. Inak tomu nebolo ani na našej škole. Pre prvákov a druhákov si prekvapenie k medzinárodnému dňu detí pripravili aj prešovskí hasiči. Prezentácia hasičskej techniky, výstroj hasiča v pohotovostnom nasadení to všetko mohli naši žiaci obdivovať v priamom prenose. O tom, že hasiči musia mať aj výborné vedomosti zo zdravotnej prípravy sa deti presvedčili taktiež. Fixovanie končatín, ale aj celého tela si vyskúšali aj detský figuranti. Čerešničkou na záver bolo hasenie pomyselného požiaru z pravých hasičských striekačiek, z ktorých mali žiaci asi najväčšiu radosť. O tom, že hasiči pri svojich výjazdoch, ani tých na MDD, myslia na naozaj všetko, presvedčili všetky deti výbornou sladkou odmenou na záver. Za všetky deti Vám milí hasiči Ďakujeme za Vašu profesionalitu, skvelý prístup k deťom, ale hlavne za to, že ste vždy tam, kde Vás potrebujú ľudia v núdzi. Ďakujeme!

   

  Tretiaci strávili svoj sviatok na ZŠ Sibírska, kde ich čakal deň plný športu. Oboznámili sa s rôznymi druhmi športu a všeličo si aj vyskúšali.

  A čo štvrtáci? Tí si pozreli divadelné predstavenie ZUŠ Grimmy – Ako išlo Kysucké vajce do sveta a potom sa zúčastnili besedy s vyšetrovateľkou kriminálnej polície p. Evou Kováčovou na tému – Nie drogám.

 • Potulky po východnom Slovensku - Šarišský hrad

  Potulky po východnom Slovensku - Šarišský hrad

  2. júna 2018 sa potulkári z vyššie menovaného krúžku zatúlali na Šarišský hrad a hoci popoludní nás priamo na hrade stihla búrka, mali sme sa tam kde skryť a stihli sme zažiť príjemné dopoludnie. Presvedčte sa v našom fotoalbume.

 • Sme najúspešnejšia škola v Detskej športovej olympiáde

  Sme najúspešnejšia škola v Detskej športovej olympiáde

  V stredu 30. mája sa sme sa zúčastnili 11. ročníka Detskej športovej olympiády, ktorú organizovalo ABC - Centrum voľného času. V areáli ZŠ Šmeralovej si zmerali sily žiaci 3. a 4. ročníka zo 14 základných škôl.

  Získali sme 1. miesto!

  Okrem celkového víťazstva si odniesli domov ocenenia aj jednotlivci:

  Nelka Kuriľáková a Samko Murín z III.A - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou,

  Martin Brindzko zo IV.D - 2. miesto v behu na 50 metrov,

  Lívia Ondričková z III.A - 3. miesto v behu na 50 metrov,

  Filip Franko z III.A - 3. miesto v behu cez prekážky.

  O ďalšie body a naše víťazstvo sa zaslúžili aj Dorotka Dučaiová z III.A, Nikolka Švecová a Riško Iľko z III.C, Miloš Dzurenda z III.D a Nina Rusinková zo IV.D.

  Blahoželáme!

 • ŠKD v Cinemaxe

  ŠKD v Cinemaxe

  Kde bolo, tam bolo, bola jedna princezná Mila, ktorú uniesol zlý Černomor.  Zachrániť sa ju rozhodol mladý umelec Ruslan.  Záchranu princeznej chceli vidieť aj prváci z ŠKD. Preto sme neváhali, nasadli na autobus a cestovali do kina. Keďže nie sme Béčkoví diváci, pri sledovaní nesmela chýbať cola a veeeľa popcornu. V sále sme sa pohodlne usadili a napínavo sledovali, ako to s hrdinami dopadne. Ale keďže Ruslan bol do princeznej zamilovaný, nedokázala ho zastaviť žiadna prekážka a znovu sme sa uistili, že láska a dobro stále zvíťazí nad zlom. 

 • Týždeň modrého gombíka 2018 - Pre každé dieťa, detstvo!

  Týždeň modrého gombíka 2018 - Pre každé dieťa, detstvo!

  Počas uplynulého týždňa, v dňoch 14. - 18. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka celosvetovej organizácie UNICEF - Týždeň modrého gombíka. Do zbierky sa zapojilo 389 darcov. Šiestim šikovným dobrovoľníčkam z triedy IX.E sa podarilo vyzbierať sumu 252 eur a 86 centov. Vyzbieraná čiastka poputuje deťom žijúcim vo východnej Ukrajine, ktorá sa už 4 roky nachádza vo vojnovom konflikte. Úprimne ďakujeme všetkým štedrým dobrodincom a veríme, že aspoň z časti pomôžeme vrátiť týmto deťom detstvo, na ktoré majú právo.  

 • Srdiečko pre mamičku – Medzinárodný deň matiek

  Srdiečko pre mamičku – Medzinárodný deň matiek

  Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Úctu, lásku a vďačnosť mamičkám deti prejavujú každým dňom. Aj naše deti v ŠKD si pripomenuli krásny sviatok Deň matiekpopoludní v piatok 11. mája 2018 vyrobili krásne červené srdiečka pre svoje mamičky. Deti s chuťou strihali, lepili, tvorili...práca im išla od ruky. Spokojné so svojou prácou si hrdo odnášali domov to “svoje srdiečko“  pre mamičku. Veď čo krajšie a vzácnejšie im môžu darovať, ako vlastne zhotovený darček.

 • Postup na celoslovenské kolo McDonald´s Cup

  Postup na celoslovenské kolo McDonald´s Cup

  Naši tretiaci a štvrtáci zvíťazili v okresnom i v krajskom kole minifutbalového turnaja McDonald´s Cup a postupujú na celoslovenské kolo do Popradu!

  Turnaja sa zúčastnilo 150 základných škôl a do krajského kola sa prebojovali víťazi 12 okresných kôl. Prvenstvo získali naši žiaci a žiačky a tak zaslúžene postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Dôkazom toho, že naši chlapci sú naozaj šikovní je aj ocenenie najlepší hráč turnaja krajského kola, ktoré získal Filip Blaško z III. A a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Juraj Goliáš zo IV. A triedy. 

  Viac si môžete prečítať: https://presov.korzar.sme.sk/c/20826652/vo-finale-mcdonalds-cupu-si-zahraju-presovcania.html

 • Share together – návšteva Prešovskej univerzity

  Share together – návšteva Prešovskej univerzity

  Share together – návšteva prešovskej univerzity

  4. mája 2018 si k sebe pozvala na návštevu našich prváčikov prešovská univerzita. Deti sa veľmi potešili, lebo na vysokej škole ešte neboli. Po príchode na univerzitu nás privítali tety študentky, ktoré sa hneď s deťmi zoznámili, dali im menovky a poháre na vodu. Oboznámili ich   s programom a deti s radosťou odkráčali k stanovištiam - ako relaxačná zóna - joga, práca s hudobnými nástrojmi..... Deťom sa akcia veľmi páčila. Pri odchode sme sa všetci pekne poďakovali a so zážitkami sa vrátili naspäť do školy.

 • Odpadový materiál netradične

  Odpadový materiál netradične

  Odpadový materiál netradične

  Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Nie nadarmo sa vraví, že Deň Zeme by sme mali oslavovať 365 krát ročne...

  Chrániť našu prírodu, našu planétu, recyklovať odpad a tým dávať odpadovému materiálu druhú šancu, by malo byť pre nás všetkých už samozrejmosťou. Preto sme sa aj my v ŠKD rozhodli dať druhu šancu odpadovému materiálu, ako sú papierové obaly na vajíčka. Vyrobili sme z nich pekné dekoratívne kvietky narcisy, ktorými sme si potom vyzdobili naše triedy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria