Navigácia

 • ŠKD - Bezpečne do školy

  ŠKD - Bezpečne do školy

   Jedno príjemné novembrové piatkové popoludnie sme si v ŠKD spolu s deťmi tretieho a štvrtého ročníka pripomenuli a zároveň zopakovali to, ako sa správať na ceste, v premávke či v autobuse. Pravidlá cestnej premávky nielen pre autá, ale aj pre chodcov deti veľmi pekne ovládali. Po prezentácii sme si s detičkami zopár značiek aj svojpomocne vyrobili. Keďže sme sa naučili druhy značiek,  a dokonca veľa z nich žiaci už aj ovládali, bolo to jedno milé, tvorivé, hravé a tímové popoludnie, o čom svedčia aj fotky.

 • 1. miesto v krajskom kole vo vybíjanej

  1. miesto v krajskom kole vo vybíjanej

  V utorok 13. novembra sa uskutočnilo krajské kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ, v ktorom naši štvrtáci pod vedením p. uč. Molčanovej opäť zvíťazili. Zabezpečili si tak postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Trnave. 

  Družstvo tvorili: Nela Kuriľáková, Nela Franková, Nikola Nemčíková, Vanessa Pellová, Nikola Švecová, Mária Timková, Filip Blaško, Filip Franko, Marco Širotňák, Filip Kleban, Dominik Markuš, Radovan Brindzko, Richard Iľko a Mário Kolcun.

  Blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom kole!

 • Potulky po východnom Slovensku - hrad Brekov

  Potulky po východnom Slovensku - hrad Brekov

        10. novembra 2018 sa potulkári po východnom Slovensku zatúlali do Brekova, 65 km vzdialenej dedinky medzi  Strážskym a Humenným.

       Počasie si s nami zavtipkovalo, lebo práve v ten deň bola dosť hustá hmla a ináč zďaleka viditeľný hrad nebolo vôbec vidno ani zblízka. Ale vyriešili sme to tak, že sme využili veľmi pekne vybavené oddychové miesto tesne pod hradom a najprv sme si urobili opekačku a posilnili sa po dlhej ceste vlakom. Kým sme si urobili oheň, poopekali a najedli sa, hmla sa rozptýlila a Brekovský hrad sa nám ukázal v plnej paráde.

       Hrad Brekov je dnes národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k hradom, na ktoré sa vďaka obnove a nadšencom opäť vrátil život. Na tomto mieste bola väčšina z nás po prvý raz, ale určite nie posledný. Hrad je veľmi pekne poopravovaný a pôsobí majestátne. Určite odporúčame všetkým, aby ste si tam niekedy urobili výlet. Ak budete mať väčšie šťastie na počasie, ako sme mali my, zážitok z jeho návštevy Vám umocní ďaleký kruhový výhľad na okolitú prírodu, ba až na mesto Humenné. Podľa povesti môžete na potulkách po tomto hrade a v jeho okolí vraj stretnúť aj tajomného čierneho koňa... Toto nemôžeme potvrdiť, žiadneho koňa sme nestretli, ale našli sme dosť veľa dôkazov, že sa tam len nedávno pohyboval. Dávajte preto pri jeho návšteve pozor na to, kam stúpite.

       Viac si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke našej školy.

                                                                                                                    Mgr. Emília Pištejová

 • Všetci sa navzájom potrebujeme

  Všetci sa navzájom potrebujeme

  „Do istého veku chce každý to, čo nemá, no keď zaklope na dvere staroba, človek si želá najmä zdravie a úctu.“ Týmito slovami sa prihovorila naša moderátorka Miška Gočová seniorom zo zariadenia Náruč na ulici Veselá v Prešove. Každoročne v mesiaci október si naši žiaci pripravujú program zostavený z tancov, piesní, hovoreného slova, ale aj hry na hudobných nástrojoch. Milým privítaním klientmi zariadenia opadla tréma a s úsmevom a radosťou účinkujúci ukázali svoj talent. Určite sú dôležité takéto stretnutia mladých so staršou generáciou, pretože ich vychovávame k úcte, vzájomnej pomoci a láske.

 • Konzultácie pre rodičov

  Konzultácie pre rodičov

  Milí rodičia, pozývame Vás na konzultácie, ktoré sa uskutočnia v stredu 14. novembra 2018 od 16.00 - 17.30hod.

 • ŠKD - Zober loptu, nie drogy

  ŠKD - Zober loptu, nie drogy

  Po jesenných prázdninách sme začali pohybom. Hlavným nástrojom bola lopta. Loptovej súťaže sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov, kde na nich čakali rôzne disciplíny.  Hod do terča, do koša, rôzne prihrávky a iné zábavné hry. Podstatou tejto súťaže bolo naučiť deti využívať loptu v rôznych hrách, ktoré si môžu zopakovať s kamarátmi vo voľnom čase.

 • 1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

  1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

  V utorok 6. novembra si naši štvrtáci vybojovali 1. miesto vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ a zároveň získali postup na krajské kolo.

  Blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole!

 • Slávnostné odovzdanie altánka

  Slávnostné odovzdanie altánka

      Naša Základná škola na ulici Československej armády v Prešove sa už druhý rok snaží upraviť školský priestor medzi pavilónmi. Najprv sme spolu s rodičmi zrevitalizovali a obnovili školský skleník a  vysadili sme levanduľovú špirálu. V rámci projektu Zelená pre Prešov sme vybudovali bylinkovú špirálu a hotel pre hmyz. V piatok  26.10.2018 sa konalo slávnostné odovzdanie školského dreveného altánku do užívania. Patronát nad celou realizáciou mala pani učiteľka M. Segľová. Oslovila rodičov, firmy a podarilo sa jej dať dokopy taký kapitál, že z myšlienky sa stala realita. Pani riaditeľka sa jej za to veľmi pekne poďakovala a samozrejme nielen jej , ale všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. „ Bez vašej láskavej pomoci  by sme tento altánok svojpomocne zrealizovať nevedeli“ povedala v príhovore riaditeľka školy Mgr. Ľ.Kohániová všetkým prítomným.  Bolo veľmi milé stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nielen finančne, ale aj vlastnou prácou prispeli k tomu, aby altánok dostal konkrétnu podobu a v  neformálnom duchu sa porozprávať aj o ďalšej spolupráci.

      Altánok nebude slúžiť len ako učebňa v prírode pre vyučovanie prírodovedných predmetov, ale aj pre predmety ako je svet práce, technika, a  tiež aj na voľnočasové a mimoškolské aktivity žiakov. Najviac sa však naňho tešia žiaci prvého stupňa, ktorí tam môžu mať prvouku, prírodovedu, vlastivedu, ale aj iné predmety a v harmónii s prírodou môžu realizovať zážitkové vyučovanie.

       Jeho výstavbou pokračujeme v revitalizácii školského dvora, zvyšujeme jeho kultúrnosť a rozširujeme možnosti jeho využitia. Donedávna obyčajný školský areál sa premenil na podnetný oddychovo - učebný priestor.

  Priebeh výstavby altánka si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

 • Tancuj v rytme v ŠKD

  Tancuj v rytme v ŠKD

  Začiatok mesiaca október zastrešil deň, ktorý sa niesol v rytme tanca - medzinárodný deň hudby. Tento deň sa preniesol aj do nášho ŠKD. Žiaci strávili tanečné poobedie v pohybe v spojení s hudbou. Okrem modernej hudby sme nezabudli ani na ľudové piesne a niektoré tanečné kroky.

  Po tanečnom kole plnom modernej hudby, ale aj malej ukážky ľudových tancov mali žiaci oddychovú činnosť, počas ktorej sa stali návrhármi ľudových krojov, či farebnosti výšivky. Počas výtvarnej činnosti žiaci počúvali známe piesne, ktoré si aj spievali. V závere nechýbali ani zábavné tanečné hry s balónom, či pieseň na želanie.

 • Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať

  Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať

  100. výročie vzniku Československej republiky si učitelia a žiaci ZŠ Československej armády v Prešove pripomenuli zaujímavým podujatím. V priestoroch školy pripravili výstavu historických starožitností,  dobových fotografií a ukážok z dobovej tlače dokumentujúcich život  v prvej republike.

  Žiaci tak namiesto noviniek súčasnej modernej doby upriamili svoju pozornosť na remeselnícke náradie, poľnohospodárske nástroje, kolovrátky, starý šijací či písací stroj, poľný vojnový telefón, predmety každodenného života, vojenské prilby, staré rádiá, petrolejové lampy, riady, vyšívané obrusy, filatelistické známky, mince, pohľadnice, rodinné obrazy... Nemenej zaujímavé bolo pozrieť si, ako vyzerali prešovské ulice a porovnávať so súčasnosťou. Obyčajný papier na pečenie nasiaknutý  čiernou kávou a upečený v rúre dokáže z kancelárskeho papiera urobiť papier starého vzhľadu. Ukážky z dobovej, aj prešovskej tlače sú na svete a žiaci môžu porovnávať, napr. aj podobu slovenčiny so súčasnou. Charakter doby dotvára aj štýl obliekania, móda je súčasťou kultúry národa. Na našej výstave sme nezabudli ani na tento prvok. A tak sme mohli obdivovať  krásu ľudových krojov i eleganciu dám a pánov prvej republiky, ktorých verne napodobnili naši žiaci.

  Bez zanietenia a iniciatívy učiteľov dejepisu, žiakov, ale aj rodičov, by naša retro výstava nemohla vzniknúť. Na výstavu sa nám podarilo získať okolo 200 hmotných exponátov. Zámer priblížiť žiakom spôsob života v prvej ČSR cez zážitok z videného sa podarilo splniť. Pátrali, objavovali a nachádzali žiaci aj učitelia spolu. A to je ten najväčší  prínos podujatia.

                                                                                              PhDr. Juliana Nastišinová

  O našej výstave sa môžete dozvedieť aj z televízie:http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/170886#1899

  http://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-televizne-noviny/epizoda/13769-prve-televizne-noviny

  a novín:https://presov.korzar.sme.sk/c/20948939/na-povalach-a-v-pivniciach-nasli-aj-lubostny-list-ci-storocne-prilby.html

   

 • Svetový deň pošty v ŠKD

  Svetový deň pošty v ŠKD

  V závere mesiaca október sme si pripomenuli Svetový deň pošty. Deti zo všetkých oddelení prvého ročníka urobili návrh rôznych známok. Stretli sme sa s kvietkovanou známkou,  štátnym znakom SR, slovenskou dedinou, Kalváriou. Fantázii sa medze nekládli a ktovie, či sa ozaj aj s niektorými návrhmi nestretneme v skutočnosti? Čo však vieme je, že podujatie sa nám páčilo a znova si ho chceme zopakovať.

 • Akcie v novembri

  Akcie v novembri

  Miss bábika

  Slávici z lavice

  Detský aerobik s rodičmi

  Testovanie 5 – celoštátne testovanie piatakov

  Beseda s J. Banášom o M. R. Štefánikovi

  Školské kolo olympiády v AJ

  Návšteva anglického predstavenia

  Matematická olympiáda - Z5, Z9

  Zaujímavé pokusy z fyziky

  i Bobor – súťaž z informatiky

  Benjamíni (5.-7. roč.),

  Kadeti (8.- 9. roč.) v MAT

  Detský čin roka – detská porota ČIG

  Výchovný koncert vo Viole

  Šport moja závislosť – týždeň boja proti drogám

  Exkurzia do Hasičskej zbrojnice

  Dni otvorených dverí na SŠ

  Chráňme si našu planétu -  ŠKD

  Bezpečne do školy  a zo školy, zhotovovanie značiek - ŠKD

  „Nebyť závislý – byť slobodný“ diskusie a aktivity

  Svetový deň proti fašizmu a antisemitizmu – beseda 9. ročník

 • Týždeň zdravia v 1. ročníku

  Týždeň zdravia v 1. ročníku

  V našej škole sa od 22. do 26. októbra 2018 uskutočnil „Farebný týždeň zdravia“. Tento týždeň sa naozaj niesol v znamení rôznych farieb. Aby sme sa motivovali, každý deň sme prišli do školy oblečení v inej farbe. V triedach sme sa rozprávali o význame zdravého stravovania a nosili sme si chutné a hlavne zdravé desiaty.

  V pondelok sme začali červenou, potom sme pokračovali zelenou, žltou, bielou a modrou farbou. Všetci sa veľmi snažili, pretože okrem správnej myšlienky to bola aj veľká zábava. Bavilo nás to, a preto sme si zásady správnej životosprávy rýchlejšie osvojili.

   

  22.10 2018 – Červený pondelok – Jablkový deň

  23.10.2018 – Zelený utorok – „Desiata“ pri bylinkovom čaji

  24.10. 2018 – Žltá streda – Deň bez sladkostí

  25.10.2018 – Biely štvrtok – Mliečny deň

  26.10.2018 – Modrý piatok – Deň boja proti lenivosti

   

  Aktivity  „Farebného týždňa zdravia“ sa deťom veľmi páčili, aktívne sa zapájali a veríme, že si to spoločne o rok zopakujeme. 

   

 • Súťaž - Moje mesto pred 100 rokmi

  Súťaž - Moje mesto pred 100 rokmi

  V spolupráci s Oddelením školstva, mládeže a športu MsÚ Prešov organizujeme zaujímavú súťaž.

  Viac informácií - PlAGAT Moje mesto pred 100 rokmi_1.pdf

 • Halloween s rodičmi

  Halloween s rodičmi

  Aj keď sme sa v piatok 26. okt´bra už tešili na prázdniny, predsa sme v škole ostali dlhšie. Keď sa zotmelo, vestibul školy sa zaplnil rôznymi maskami detí, ale aj rodičov. Výborne sme sa zabavili, zatancovali, zasúťažili sme si a prešli sme sa chodbami školy, kde nás čakali aj strašidlá. Na záver sme si spravili lampiónový sprievod okolo školy a popriali si pekné prázdniny. 

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  V pondelok 29. októbra je riaditeľské voľno. V stredu 31. októbra začínajú jesenné prázdniny, ktoré sa končia v piatok 2. novembra. Nástup do školy je v pondelok 5. novembra.

  Prajeme Vám príjemne prežitý týždeň!

 • Oznámenie

  Oznámenie

  Riaditeľka Základnej školy, Československej armády 22 v Prešove poskytuje podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 ods. 5, v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š č. 231/2009 Z. z. v znení Vyhlášky MŠVV a Š č. 518/2010, podľa § 3 ods. 10 na deň 29.10.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov  pre žiakov 1. a 2. stupňa. Školský klub a školská jedáleň nebudú  tiež v prevádzke.  Vyučovanie sa začína 05.11.2018.

 • Pozvánka na výstavu

  Pozvánka na výstavu

  Milí rodičia!

  Naša škola pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku 1. Československej republiky zorganizovala v spolupráci s Odborom školstva, mládeže a športu MsÚ Prešov celoprešovskú súťaž prešovských škôl a okolia pod názvom Moje mesto pre 100 rokmi. Pripravili sme aj viacero sprievodných akcií a jednou z nich je výstava dobových fotografií a starožitností , ktorá sa uskutoční v dňoch 25.10. a 26.10.2018 v priestoroch budovy ČSA1 od 8:00 - 16:00. Na výstave môžete vidieť viac ako 200 exponátov, pričom mnohé pochádzajú zo vzácnych súkromných zbierok. Príďte spolu s nami znovu zažiť ducha doby, v ktorej žili naší prastarí rodičia.

                                                       

   Mgr. Ľubica Kohániová

  riaditeľka školy

 • Stretnutie so starými rodičmi

  Stretnutie so starými rodičmi

  V októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším, navštívili našu IV. A triedu starí rodičia ( pán Dančík a pani Miklašová), aby nám porozprávali o svojom detsve, školských rokoch, ako aj o tom, čo sme sa učili na hodinách vlastivedy - o premenách nášho mesta. Bolo to veľmi milé a zaujímavé stretnutie.

  Srdečne ďakujeme. 

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Každoročne v októbri sa koná v školskej knižnici podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento rok je to významné 100. výročie vzniku ČSR. Rozhodli sme sa pripomenúť si osobnosti, ktoré stáli pri zrode prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. P. uč. Vassová pozvala niekoľkých zaujímavých hostí, ktorí nám porozprávali nielen o vzniku ČSR, ale aj o živote a práci prvého prezidenta T.G.Masaryka, M.R.Štefánika, M.Hodžu a M.Bosáka. Naše pozvanie prijali Mgr. Juraj Vrábel, historik z Mestského úradu v Sabinove, Mgr. Vladimír Šmihula, dramaturg Galérie v Caraffovej väznici a Ing. Renáta Fedorčíková poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a predsedníčku Komisie školstva a telesnej kultúry. So záujmom sme počúvali nové informácie, ktoré sa v učebnici nenachádzajú. Každá skupina potom pracovala s knihami a časopismi na vlastnom projekte. Strávili sme veľmi zaujímavé dopoludnie plné zaujímavých historických poznatkov, ktoré sme ukončili prechádzkou k Bosákovej banke a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na tému budúceho ročníka tohto podujatia, do ktorého sa zapája čoraz viac zvedavých a čítania chtivých žiakov.

  Barbora Belišková VIII.A

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria