Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zscslarmady@gmail.com alebo Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová Tel: 051 / 748 09 30 Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková Tel: 051 / 748 09 32 Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová Tel: 051 / 748 09 36 Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák Tel. 051/ 748 09 34 Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35 Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31 Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33 Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38 Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - matematika-informatika   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:8.1.2019
Požiadavky:Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, motivačný list, fotokópie dokladov o vzdelaní, ovládanie štátneho jazyka,čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 828,50 € mesačne.

Požadované dokumenty doručiť do 4.12.2018.
Výberové konanie sa uskutoční 5.12.2018 o 9.00 h .
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria