Navigácia

Partners


Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: Tel: 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33
  Personálna a mzdová agenda: Tel: 051/3810799

  Školská jedáleň ČSA 1 (triedy 5 - 9): Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2 (triedy 1 - 4): Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria