• Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
   • Vitajte

   • Naša škola v súčasnosti vykonáva svoju činnosť v 2 samostatných budovách, ktoré sú predelené školským dvorom (ihriskom). 

    Počet žiakov je v súčasnosti 961, počet tried 42. Škola je rozčlenená do 6 pavilónov má 2 samostatné telocvične. 

    Stravovanie žiakov zabezpečujú 2 školské jedálne, počet stravníkov je asi 800. 

    Na vyučovanie výpočtovej techniky slúži 5 odborných učební vybavených  počítačmi, okrem toho sú odborné učebne prírodopisu, chémie, cudzích jazykov, výtvarnej  výchovy a fyziky a 5 učební s interaktívnou tabuľou.

 • Novinky

    • Vážení rodičia

     V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravovanie na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, je potrebné nahlásiť Vašu požiadavku e-mailom (zscslarmady@gmail.com) alebo osobne v kancelárii školy do 15.7.2022.

     Fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, k poskytnutiu dotácií na stravu musí nevyhnutne predložiť:

   • Vážení rodičia
   • Slávnostné ukončenie školského roka
    • Slávnostné ukončenie školského roka

     30. júna 2022 sme sa všetci stretli na školskom dvore, aby sme ukončili školský rok 2021/2022. Po príhovore p. riaditeľky Mgr. Ľ. Kohániovej a po programe, ktorý pripravili naši žiaci, sme ocenili najúspešnejších žiakov a rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi.

     Prajeme všetkým pedagógom, nepedagogickým zamestnancom príjemnú dovolenku a Vám, milí žiaci, prajeme krásne prázdniny plné zážitkov.

    • Oznam

     Vedenie ZŠ Československej armády 22, Prešov oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 otvorí športovú triedu so zameraním na ľadový hokej v 4. ročníku. Nástup žiakov bude 5. septembra 2022 o 8.30 hod.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami!

   • Oznam
   • Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo
    • Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo

     Našu školu 22.6.2022 reprezentovala žiačka Ella Diana M. zo 4.B na celoslovenskom kole v umeleckom prednese poézie - Hviezdoslavov Kubín 2022 v Dolnom Kubíne. S básňou Tri dary získala krásne umiestnenie v Zlatom pásme. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     Hirková, Pasternáková

    • Volejbalový turnaj učiteľov a rodičov

     V utorok si vo volejbale zmerali svoje sily tímy rodičov a tím učiteľov. Družstvá predviedli krásne herné výkony a s obrovským elánom a zdravou rivalitou si zašportovali. Vyrovnané zápasy, v ktorých sa bojovalo o každú loptu určili poradie a víťazom sa stalo družstvo rodičov prevažne z 1. ročníka. Po turnaji sme sa občerstvili v školskom altánku a v skvelej nálade sa pobrali domov.Mgr. Marta Segľová

   • Volejbalový turnaj učiteľov a rodičov
   • Olympijský deň
    • Olympijský deň

     Tento deň umožnil žiakom 1. stupňa zdieľať radosť zo športu, zapojili sa do rôznorodých športových aktivít a zjednotili sa v duchu olympijských hodnôt. Každý žiak navštívil 9 stanovíšť: beh po bežeckom okruhu, tréningové vozíky, frisbee, hod loptičkou, "fúrik", preskoky cez švihadlo, triafanie sklenených guľôčok do jamky, prenos loptičky na tenisovej rakete a nakoniec si zatancovali. S organizáciou olympiády nám pomáhali žiaci 9.B triedy, ktorí žiakov usmerňovali na jednotlivých stanovištiach. Po splnení všetkých aktivít dostal každý žiak za svoj športový výkon sladký nanuk. Po olympiáde prišla na náš dvor hasičská sanitka a hasiči nám ukázali svoju techniku, pomocou ktorej zachraňujú ľudské životy.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
    • zscslarmady@gmail.com
    • Riaditeľka školy: Tel: 051 / 748 09 30 Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Tel: 051 / 748 09 32 Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Tel: 051 / 748 09 36 Hosp. zástupca školy: Tel: 051/ 748 09 34 Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35 Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31 Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33 Personálna a mzdová agenda: Tel: 051/3810799 Školská jedáleň ČSA 1 (triedy 5 - 9): Tel: 051 / 748 09 38 Školská jedáleň ČSA 2 (triedy 1 - 4): Tel: 051 / 748 09 39
    • Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov Slovakia
   • Prihlásenie