Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Križáková
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zoe Bankovič
2    Matúš Batík
3    Soňa Bdžochová
4    Zoja Čechová
5    Juraj Čenčarik
6    Juraj Ján Dzurišin
7    Michaela Gaľová
8    Dominika Gmitrová
9    Soňa Hirková
10    Samuel Jacko
11    Lucia Jacková
12    Klaudia Kobuľská
13    Marián Kolozsy
14    Vanda Krišková
15    Lenka Kropuchová
16    Samuel Marko
17    Ema Mária Martinková
18    Jakub Mičo
19    Kristína Novotná
20    Matúš Pecuch
21    Maxim Putnocký
22    Marek Sabol
23    Tomáš Škatuľár
24    Nela Šalamunová

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria