Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Križáková
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13
Meno Priezvisko   
Zoe Bankovič
Matúš Batík
Soňa Bdžochová
Zoja Čechová
Juraj Čenčarik
Juraj Ján Dzurišin
Michaela Gaľová
Dominika Gmitrová
Soňa Hirková
Samuel Jacko
Lucia Jacková
Klaudia Kobuľská
Marián Kolozsy
Vanda Krišková
Lenka Kropuchová
Samuel Marko
Ema Mária Martinková
Jakub Mičo
Kristína Novotná
Matúš Pecuch
Maxim Putnocký
Marek Sabol
Nela Šalamunová
Tomáš Škatuľár

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria