Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Repková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šimon Čech
3    Karolína Lara Dupaľová
4    Laura Durkáčová
5    Emma Gerdová
6    Júlia Grejtáková
7    Timotej Guman
8    Matúš Hudák
9    Erik Hudec
10    Sandra Jacková
11    Tatiana Kyseľová
12    Lenka Ondušová
13    Juraj Pekľanský
14    Timea Príhodová
15    Marek Jozef Radačovský
16    Tatiana Semanová
17    Nela Štofaníková
18    Lucia Štofilová
19    Karin Timková
20    Adela Vaľková
21    Libbey Magdaléna Yorke
22    Matúš Sabal

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria