Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Repková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 14
Meno Priezvisko   
Šimon Čech
Karolína Lara Dupaľová
Laura Durkáčová
Emma Gerdová
Júlia Grejtáková
Timotej Guman
Matúš Hudák
Erik Hudec
Sandra Jacková
Tatiana Kyseľová
Lenka Ondušová
Timea Príhodová
Marek Jozef Radačovský
Matúš Sabal
Tatiana Semanová
Nela Štofaníková
Lucia Štofilová
Karin Timková
Adela Vaľková
Viliam Veličko
Libbey Magdaléna Yorke

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria