Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Macek
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12
Meno Priezvisko   
Ema Čajková
Jakub Černák
Matej Černák
Oliver Dreveňák
Barbora Gumanová
Adrián Harčár
Oliver Izdenczy
Sarah Ižariková
Jakub Kaduk
Patricia Kalafusová
Liana Kažiková
Elena Klecová
Róbert Kucharský
Richard Kušnír
Olívia Malnášiová
Lucia Múdra
Kamila Olejárová
Klaudia Paumerová
Tomáš Petro
Laura Richtariková
Vanesa Rybarová
Michal Rychtárik
Gregor Skyba
Manuel Soták
Radoslav Timko

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria