Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Macek
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ema Čajková
2    Matej Černák
3    Jakub Černák
4    Oliver Dreveňák
5    Barbora Gumanová
6    Adrián Harčár
7    Oliver Izdenczy
8    Sarah Ižariková
9    Jakub Kaduk
10    Patricia Kalafusová
11    Liana Kažiková
12    Elena Klecová
13    Róbert Kucharský
14    Richard Kušnír
15    Olívia Malnášiová
16    Lucia Múdra
17    Kamila Olejárová
18    Klaudia Paumerová
19    Tomáš Petro
20    Laura Richtariková
21    Michal Rychtárik
22    Gregor Skyba
23    Manuel Soták
24    Radoslav Timko

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria