Navigácia

Rada školy

Zoznam členov rady školy

Predseda:        Mgr. Beáta Ivanová - pedagogický zamestnanec

Členovia:          Mgr. Alica Čirčová - pedagogický zamestnanec

                          Mgr. Iveta Palenčárová - nepedagogický zamestnanec

                           JUDr. Daniela Špačková - rodič

                           Ing. Róbert Kušnír - rodič

                           Doc. Mgr. Monika Bosá Phd.

                           Mgr. Peter Németh - rodič

                           JUDr. René Pucher - za zriaďovateľa

                           Ing. Richard Drutarovský - za zriaďovateľa

                           Mgr. Jaroslava Kutajová - za zriaďovateľa

                           PhDr. Janette Langová - za zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria