Navigácia

Partners

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • ZŠ - Československej armády, Prešov
  ZŠ - Československej armády 22, Prešov.
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 771 14 34

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 749 70 41

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 771 15 62

  Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Iveta Molčanová
  Tel: 051 / 749 70 41

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 749 70 42

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 771 18 34
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 771 59 83

Fotogaléria