Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktura_skola_486_2012 Kúrenie a ohrev vody 5 163,00 s DPH 28.12.2012 Spravbytkomfort a.s. Prešov, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_485_2012 Kúrenie a ohrev vody 4 101.00 s DPH 28.12.2012 Spravbytkomfort a.s. Prešov, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_481_2012 Hračky pre školský klub detí 36,00 s DPH 27.12.2012 Viktor Hirkala Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_480_2012 Hračky pre školský klub detí 245,15 s DPH 27.12.2012 Stiefel Eurocart s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_479_2012 Hračky pre školský klub detí 824,12 s DPH 27.12.2012 Global IM-EX s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_478_2012 Školský nábytok 2 282,00 s DPH 27.12.2012 Daffer s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_477_2012 Preprava žiakov na hokejový turnaj 840,00 s DPH 27.12.2012 Sitarčík Pavol Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_476_2012 Preprava žiakov na hokejový turnaj 530,00 s DPH 27.12.2012 Sitarčík Pavol Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_475_2012 Preprava žiakov na hokejový turnaj 2 000,00 s DPH 27.12.2012 Sitarčík Pavol Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_474_2012 Preprava žiakov na hokejový turnaj 780,00 s DPH 27.12.2012 Sitarčík Pavol Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_473_2012 Hokejky 4 975.00 s DPH 27.12.2012 Juraj Bondra - Sherwood Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_jedalen1_252_2012 potraviny 472,61 s DPH 27.12.2012 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov
Faktúra Faktura_skola_482_2012 Odborná publikácia 79,80 s DPH 27.12.2012 Nakladatelství FORUM s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_466_2012 Maliarske a natieračské práce 2 352.42 s DPH 21.12.2012 Jozef Levendovský Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_jedalen1_251_2012 potraviny 13,42 s DPH 21.12.2012 ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov
Faktúra Faktura_skola_462_2012 Zhotovenie plastových dverí 11 837,44 s DPH 21.12.2012 Movyrob, Ing. Miroslav Mularčík Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_jedalen1_254_2012 potraviny 562,75 s DPH 21.12.2012 MILK AGRO s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov
Faktúra Faktura_skola_463_2012 Výmena podláh 1 440,00 s DPH 21.12.2012 Fawell s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_467_2012 Audiovizuálna a PC technika 731,98 s DPH 21.12.2012 NAY a. s. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_464_2012 Materiál na údržbu. 47,58 s DPH 21.12.2012 Haus Seman s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1167

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria