Navigácia

ŠJ 1 ŠJ 2

Školská jedáleň

ŠJ 1

Školská jedáleň 1 - je pre žiakov  5. - 9. roč. (051/748 09 38)

Školská jedáleň 2 - je pre žiakov 1. - 4. roč. (051/748 09 39)

 

Pre informácie týkajúce sa žiakov I. stupňa - teda ŠJ 2 na Odborárskej ul.

sa prekliknite cez vľavo hore umiestnenú ikonku ŠJ 2

 

 

V ý d a j   s t r a v y   :  
           
Štvrtok     21.6. 11.00    12.30 hod.
Piatok     22.6. 11.00   12.45 hod.
Pondelok   25.6. 11.00   12.45 hod.
Utorok       26.6.   11.00    12.45 hod.
Streda   27.6. 11.00    12.45 hod.
Štvrtok     28.6. 11.00    12.45 hod.
Piatok      29.6.   9.30    11.00 hod.

 

 

 

OZNAM

 

Z dôvodu neprítomnosti vedúcej ŠJ1 prosím,

aby ste v dňoch od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 odhlasovali stravu buď internetom alebo telefonicky na číslo telefónu 051/ 749 09 39.

Ďakujem.

 

 

 

OZNAM

 

Z dôvodu ukončenia školského roka

a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni môžete odhlasovať stravu  najneskôr do utorka 26. 6. 2018 do 14:00 hod.

Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

 

Vážení rodičia

prečítajte si nasledujúce informácie ohľadom prihlasovania detí II. stupňa

na stravovanie v ŠJ1 v školskom roku 2018/2019:

 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA STRAVNÍKA NA STRAVOVANIE:

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA a zároveň PLATBA ZA STRAVU

 

 

   Prihlásiť dieťa na stravovanie je možné takýmto spôsobom:

 • a)   stiahnuť Zápisný lístok stravníka ŠJ1 vyplniť, podpísať a odoslať e-mailom

 

 • b)   alebo stiahnuť Zápisný lístok stravníka ŠJ1, vyplniť, podpísať a odovzdať osobne

 

 • c)   alebo Zápisný lístok stravníka ŠJ1 vyzdvihnúť v ŠJ1, vyplniť, podpísať a odovzdať       osobne

 

 • Uhradiť stravu bezhotovostne – zadať si trvalý príkaz na stravné vždy mesiac dopredu (t. j. prvá platba 15. 8. 2018 a posledná platba 15. 5. 2019)                          (žiaci II. stupňa 24 €, žiaci II. stupňa športovci 28 €) 
 • Pokiaľ sa jedná o úplne nového stravníka, treba postupovať podľa bodov a), b), c) a zároveň treba prísť osobne (samotný žiak, rodič, starý rodič, súrodenec) vyzdvihnúť bezkontaktný čip na výdaj stravy resp. ak čip máte, treba prísť zaevidovať bezkontaktný čip k vedúcej ŠJ osobne (samotný žiak, rodič, starý rodič, súrodenec).

 

 

   Zápis stravníka na stravovanie prostredníctvom e-mailu:

 

 1. Zápisný lístok stravníka si stiahnite tu:  

 

ZaPISNY_LISTOK_STRAVNIKA_2018_-2019.docx

 

       vypíšte podľa predtlače, podpíšte a oskenovaný pošlite e-mailom na adresu:            sj1-zsarmpo@centrum.sk

UVÁDZAJTE TRIEDU, KTORÚ ŽIAK BUDE NAVŠTEVOVAŤ V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU

(u všetkých nových žiakov keďže ešte neviete presne triedu,

stačí uviesť 5. trieda,  6. trieda, 7. trieda atď.)

 

 1. Každý, kto odošle „Zápisný lístok stravníka“ e-mailom, dostane od vedúcej ŠJ1 odpoveď, v ktorej budú uvedené informácie ohľadom stravovania, prihlasovacie údaje konkrétneho stravníka cez internet,  variabilný symbol konkrétneho stravníka potrebný pri platbách.

 

 1. Platbu na mesiac september treba zrealizovať najneskôr do 30. 8. 2018, aby mohla byť strava poskytnutá od 4. 9. 2018, kedy sa začína prevádzka ŠJ.

 

 1. Ak ste e-mailom poslali vyplnený „Zápisný lístok stravníka“ a zároveň aj platbu stravného na mesiac september, nie je potrebné chodiť osobne do kancelárie ŠJ1, pokiaľ Vaše dieťa bolo v uplynulom školskom roku stravníkom v našej ŠJ1.

 

 1. V prípade, že Vaše dieťa bude úplne novým stravníkom v našej ŠJ1 (II. stupeň), je potrebné prísť a priniesť bezkontaktný čip na výdaj stravy, ktorý bude zaevidovaný. Ak takýto čip nemáte, dostanete nový čip, aby sa Vaše dieťa mohlo stravovať.

 

 1. Ak nebudete posielať „Zápisný lístok stravníka“ e-mailom, bude treba prísť osobne do ŠJ1 a vybaviť si náležitosti.

 

 1. Ak nebudete posielať peniaze bezhotovostne, treba si na pošte vyzdvihnúť poštovú poukážku, na ktorú treba vypísať všetky správne údaje (číslo účtu, variabilný symbol). Bez týchto náležitostí nebude platba správne pripísaná a strava nebude poskytnutá.

 

       Vzhľadom na nový zákon o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov        a o voľnom pohybe takýchto údajov je potrebné „Zápisný lístok stravníka ŠJ1“ vyplniť        (SÚHLASÍM resp. NESÚHLASÍM) a PODPÍSAŤ.

       Nevyplnený a nepodpísaný „Zápisný lístok stravníka ŠJ1“ Vám vrátime na podpis. 

 

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY:

 

20. 8. 2018 – 31. 8. 2018    od 8:00 do 12:00 hod.

 

AK POTREBUJETE AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, VOLAJTE  051 / 748 09 38

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE ČÍTAJTE NA TEJTO STRÁNKE NIŽŠIE.

 

 

Na odhlasovanie stravníka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností využívajte program :
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE:

 

www.strava.cz/istravne/?_zarizeni=9001&_prihlaseni=A

číslo jedálne je: 9001

Po kliknutí na hore umiestnenú ikonku sa dostanete do programu, kde do kolónky Užívateľ napíšete meno stravníka malými písmenami bez diakritiky a bez medzery v poradí priezvisko a meno /napr.: Šimon Novák = novaksimon/, do kolónky Heslo napíšete evidenčné číslo stravníka, ktoré Vám bude prvýkrát poskytnuté vedúcou ŠJ – toto číslo /heslo/ si môžete zmeniť a pri ďalšom spustení ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo. V nastavení užívateľa si môžete zadať svoju mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané oznamy o odhlásení stravy, o stave konta, o neodobranej strave, o celkovom mesačnom prehľade výdaja stravy Vášmu dieťaťu. Po vypísaní prihlasovacích údajov tieto odošlete. Potom si v Menu vyberiete, či chcete dieťa odhlásiť resp. prihlásiť, pozrieť aktuálny stav Vašich preplatkov resp. nedoplatkov, ktoré sú vyčíslené stále ku koncu bežného mesiaca alebo len skontrolovať odber stravy. Ak ste neuhradili stravné jedným zo spôsobov úhrady, aj v tom prípade môžete dieťa na stravu prihlásiť, ale len do výšky aktuálneho preplatku. Ak je stav Vášho konta nulový, strava sa nedá prihlásiť. V Menu máte možnosť nastavenia údajov v Nastavení užívateľa. Všetky zmenené údaje odošlete. 

Odhlasovať ONLINE zo stravy môžete denne, avšak najneskôr deň vopred do 14.00,
Online odhlasovanie je aktívne len v pondelok až piatok do 14.00. 

Ďalšie odhlasovanie môžete realizovať telefonicky na č. t. 051 /748 09 38 - od piatku poobedia do pondelka rána je zapnutý telefónny záznamník, kde môžete nahovoriť odhlášky stravy.

V prípade poskytnutia informácií kontaktujte vedúcu ŠJ – 051/ 748 09 38 po 8.00 hod.

 

 

V prípade, že nestihnete dieťa vyhlásiť zo stravy na bežný deň,

môžete si vyzdvihnúť stravu do prinesených nádob

v čase od 11.45 do 12.00 hod.

 

     

 

Výdaj stravy počas vyučovacích dní

je v čase od 11.45 do 14.00 hod.

 

   

Prosím, čítajte všetky informácie až do konca.

 

             

 

 

Vážení rodičia,

Peniaze za stravu posielajte na účet číslo:

SK26 7500 0000 00400 785 9158.

Pri  platbách bezpodmienečne uvádzajte VARIABILNÝ SYMBOL,

ktorý žiakovi ostáva počas celého štúdia, môžete si ho overiť telefonicky         u vedúcej ŠJ1.

Pri platbách do kolónky "Správa pre prijímateľa" resp. "Poznámka"  bezpodmienečne uvádzajte 

PRIEZVISKO ŽIAKA + MENO + TRIEDA – v takomto znení:

HRAŠKO JANKO 5B.

Ak neviete konkrétnu triedu (A, B, C, D, E),

stačí len ročník (5, 6, 7, 8, 9).

Je to veľmi dôležité pre správne spracovanie údajov. Bez uvedenia týchto údajov platba nebude pripísaná na účet stravníka. Nepíšte žiadny iný text - napr. strava, september, jedáleň, rodné číslo dieťaťa a pod., jednoducho uveďte len HRAŠKO JANKO 5B.

Neuvádzajte ani špecifický ani konštantný symbol.

 

             Toto je dôležité kvôli správnej evidencii poplatkov za stravu.                    V prípade nejasností kontaktujte vedúcu ŠJ

mailom (sj1-zsarmpo@centrum.sk) alebo telefonicky (051/748 09 38).

Platby za stravu realizujte 15-teho v bežnom mesiaci, ale vždy mesiac vopred, to znamená, že peniaze poslané  15. 8. 2018 sú platbou za stravu na mesiac september......atď.  až do 15. 5. 2019 (stravné na mesiac jún).

 

 

Prosíme Vás, uprednostňujte hlavne

BEZHOTOVOSTNÚ PLATBU za stravu.

Platba poštovými poukážkami je nepraktická, zaťažuje Vás časovo a poplatkami a nás zdržiava pri prihlasovaní detí na stravu na nový mesiac, nakoľko niektorí rodičia neplatia za stravu načas  a ústrižky o zaplatení stravy odovzdávajú deti oneskorene.

 

 

 

Vedúcu ŠJ1 môžete kontaktovať aj cez e-mail:
 
 

 

POPLATKY ZA STRAVU

 

I. stupeň               1,01 € + réžia 0,10 = platba 1,11 € na deň

II. stupeň               1,09 € + réžia 0,10 = platba 1,19 € na deň

Diéta I. st.           1,21 € + réžia 0,10 = platba 1,31 na deň

Diéta II. st.           1,31 € + réžia 0,10 = platba 1,41 na deň

žiaci v hmotnej núdzi I. stupeň       1,01 € + réžia 0,10 = 1,11 €

doplatok od rodičov 0,11 € na deň

 žiaci v hmotnej núdzi II. stupeň    1,09 € + réžia 0,10 = 1,19 €

doplatok od rodičov 0,19 € na deň

I. stupeň športové triedy        1,20 € + réžia 0,10 =

platba  1,30 € na deň

II. stupeň športové triedy       1,29 € + réžia 0,10 =

platba  1,39 € na deň

Čip na výdaj stravy  3,00 €

 

   K stravnému je pripočítaná suma 0,10 € za každý deň na pokrytie režijných nákladov v ŠJ.
Poplatok za réžiu stanovuje zriaďovateľ
(t. j.  Mestský úrad v Prešove/ aktuálnym VZN -
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2012
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, platné od 1.9.2012).
 
 

 

Platby za stravu :

 
uhrádzajte bezhotovostne:
 
1.
prevodom na náš účet číslo SK26 7500 0000 00400 785 9158
prostredníctvom trvalého príkazu v banke alebo cez internetbanking 
 
2.
osobným vkladom v banke na náš účet číslo SK26 7500 0000 00400 785 9158
 
 

Pri zadávaní trvalého príkazu uvádzajte variabilný symbol, meno a priezvisko žiaka a triedu.

Ak neviete variabilný symbol, kontaktujte vedúcu ŠJ1 - pre žiakov II. stupňa - 051/748 09 38.

 


 Zadajte si trvalý príkaz mesačne vopred so splatnosťou 15-teho v mesiaci

prvá platba 15. 8. 2018 - posledná platba 15. 5. 2019 :

 

pre I. stupeň                                                          22,00 €
pre II. stupeň                                                        24,00 €

I. stupeň bezlepková diéta                              26,00 €
II. stupeň bezlepková diéta                            28,00 €

pre II. stupeň športové triedy                       28,00 €

Stravu môžete uhradiť aj väčšími sumami naraz - napríklad na 3 mesiace, na pol roka alebo aj jednou sumou cca 240 € resp. 280 € na celý školský rok. Mesačná frekvencia platieb nie je podmienkou. Prípadné preplatky Vám budú vrátené po ukončení školského roka v júli späť na Váš účet.. Stav Vašich peňazí môžete priebežne sledovať na konte stravníka v programe Školská jedáleň Online

Prípadné ďalšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 051/748 09 38 po 8.00 hod.

 

 

Stravník sa môže na stravovanie

prihlásiť alebo stravu odhlásiť:

 

- telefonicky (na č. t. 051/ 748 09 38)

- osobne (ústnym nahlásením údajov vedúcej ŠJ v kancelárii vedúcej)

- zápisom do zošita, ktorý je umiestnený na výdajnom okienku

- online cez internet

Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas,

aspoň 24 hodín vopred, avšak najneskôr do 14.00 hod. deň dopredu!

Po tomto termíne stravník už nebude odhlásený a v načas neodhlásený deň má možnosť prísť pre neodhlásený obed do donesených nádob.

Ráno nie je možné stravu odhlasovať!!!

Výnimkou sú pondelky, kedy môžete dieťa odhlásiť do 7.30 hod.

V prípade choroby stravníka je možné odobrať stravu do donesených nádob len v prvý deň choroby, pokiaľ strava nebola načas odhlásená. V ďalších dňoch je nutné stravu odhlásiť, nie je možný odber do nádob.

Prihlasovanie stravníka na stravovanie na nový mesiac sa uskutočňuje na základe platby, to znamená na základe prijatej bezhotovostnej platby z účtu rodiča alebo na základe odovzdaného ústrižku o zaplatení stravy.

Uzávierka doručenia ústrižku a bezhotovostnej platby o zaplatení stravy

na nasledujúci mesiac je 27. dňa v bežnom mesiaci.

Ak do uvedeného dňa vedúca ŠJ neobdrží potvrdenie o zaplatení stravného resp. bezhotovostnú platbu, čip na výdaj stravy nebude aktivovaný a stravníkovi nebude v prvých dňoch mesiaca obed vydaný. Stravník bude na obedy prihlásený až na druhý deň po odovzdaní ústrižku resp. prijatia bezhotovostnej platby.

 

 

 

 

  Stravovanie žiakov športových tried:

od 1. 9. 2012 sú zvýšené poplatky za stravu pre žiakov - stravníkov zo športových tried.

Zvýšenou sumou sa uhrádza 20% strava naviac, t. j. žiakovi je podaná o 20% väčšia porcia hlavného jedla a prílohy, ako ostatným žiakom. Takýto stravník je zvlášť zaevidovaný a pri preberaní stravy je čipom identifikovaný ako stravník zo športovej triedy.Hmotnosť porcie pre každú kategóriu je vyznačená na jedálnom lístku, kde si môže každý overiť zvýšenú porciu jedla.

Pri zabezpečovaní stravovania žiakov športových tried, postupujeme podľa odporúčaných výživových dávok pre žiakov športových škôl a tried (Vestník MZ SR č.35, HDM/5238/16209/2011), sú spracované pre tri športové kategórie nasledovne:

-  v I. kategórii E sú uvedené hodnoty pre športy s nižším výdajom energie, ako sú napr. atletika /chôdza, behy/, basketbal, bežecké lyžovanie, cyklistika, triatlon, futbal, hádzaná, hokej, plávanie, volejbal, zápasenie a džudo.

-  pri využití navýšených finančných pásiem, normovať zvýšenú hmotnosť hlavných jedál v MSN (materiálno spotrebné normy) o 20% s odporúčanou štruktúrou potreby bielkovín živočíšnych  60 - 50% a rastlinných 40 - 45%, okrem kategórie tanečné športy.

 

 

Diétne stravovanie :
Naša školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie -  bezgluténová (bezlepková)
diéta - pre žiakov
s poruchou vstrebávania pokrmov s obsahom lepku (gluténu).
Finančný limit na nákup potravín t. j. cena za 1 obed  (bez réžijných nákladov):
I. stupeň    1,21 €
II. stupeň   1,31 €
Každý stravník, ktorý prejaví záujem o toto stravovanie, musí priniesť pred začiatkom stravovania
lekársky posudok od lekára špecialistu /gastroenterológa/.
 
 
 
 
Š k o l s k é   o v o c i e
 
          
 
Naša školská jedáleň sa zapojila do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Školská jedáleň nebude používať ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny budú podávané spoločne s obedom.
 
 
Cieľom  programu je :
• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 
Celkovo bude dotovaných šesť základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhy ovocných či zeleninových štiav :
Ovocie - jablká, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne
Zelenina - paprika, rajčiak, reďkovka, kaleráb, mrkva
Spracované ovocie a zelenina - šťavy - mrkvová, jablková a mrkvovo – jablková
 
 
 
 

 

 

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov

v zariadeniach školského stravovania :

 

 

 
a) Časová štruktúra jedálnych lístkov
1. V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní by jedálny lístok mal obsahovať 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – so zníženou dávkou mäsa, 2 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom). Odľahčovacie jedlá so zeleninovým pokrmom sa odporúča podávať v pondelok.
2. Pri celodennom stravovaní postupovať primerane k počtu hlavných jedál podľa bodu 1. Podiel hlavných jedál (obedov a večerí) z mäsa vrátane jedál so zníženou dávkou mäsa, by mal
predstavovať cca 4 – 5 jedál pri 5-dennom a cca 6 – 7 pri 7-dennom stravovaní v týždni. Pri celodennom stravovaní je možné podávať i druhú večeru.
 
b)  Obsahová štruktúra pokrmov
1. Pokrmy z mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované z mäsa jatočných zvierat,
hydiny  a rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové skupiny, nie mleté, nie zmesi.
2. Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú zmesi mäsa s ryžou,
mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovej drviny (kociek), ovsených vločiek, zemiakov a pod..
3. Pokrmy zeleninové, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím zeleniny,
strukovín, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka, mliečnych výrobkov i vajec.
4. Múčne pokrmy, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím múky, vajec,
mlieka, tvarohu, ovocia a pod.. Polievky k tomuto typu jedál podávať výdatné strukovinové, zeleninové, prípadne i s obsahom mäsa a pod., ak to umožňuje výška finančného limitu.
 
c)  Všeobecné zásady
  1. Prívarky odporúčame zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.
  2. Zvýšiť frekvenciu podávania strukovín aj vo forme podávania šalátov resp. ako súčasť zeleninových
šalátov, predovšetkým v celodennej 5 a 7 dňovej prevádzke.
  3. Múčna príloha (knedľa, halušky, cestoviny) má byť iba raz do týždňa pri podávaní piatich obedov, 2-3
krát pri 5-dňovej celodennej prevádzke, 4x počas siedmich dní pri poskytovaní celodennej stravy.
  4. Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x – 3x v týždni pri podávaní iba obedov, pri 5-dňovej 
celodennej prevádzke 4x, pre 7-dňovej celodennej prevádzke 6x.
  5. Zelenina má byť na jedálnom lístku denne, z toho ako šaláty pri piatich obedoch 2x a 1x ako
zeleninová obloha k jedlu. Pri 7-dňovej  prevádzke 7x, z toho 4x ako šalát a 3x ako zeleninová obloha k jedlu. Uprednostňovať podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy  s pridaním rastlinných olejov určených na použitie bez tepelnej úpravy. Odporúča sa nahrádzať časť múčnej prílohy dusenou zeleninou, ak to dovolí charakter pokrmu.
  6. Ryby podávať 1x v týždni pri podávaní obedov. 2x v týždni (obed a večera) pri 5 a 7 dňovej
prevádzke.
  7. Obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánky, sója, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni, strukoviny 1-2x v týždni (polievky, prívarky, šaláty, hlavné jedlá, súčasťou pokrmu  so zníženou dávkou mäsa a zeleninových pokrmov).
  8. Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni v nadväznosti na jedálny lístok.
  9. Múčniky pripravujeme hlavne z ovocia , tvarohu a mlieka.
10. Ku každému hlavnému jedlu sa má podávať nápoj a to na obed i večeru (voda, sódová voda,
prírodné nápoje s nižším obsahom cukru, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocná čaj. Je nutné obmedzovať sladené malinovky a kolové nápoje).
11. Chlieb nesmie nahrádzať varené prílohy. Uprednostňujeme chlieb z celozrnej  múky (tmavé druhy
chleba).
12. Do jedálnych lístkov zaraďujeme mäso čerstvé: hydinové, hovädzie, bravčové, jahňacie, ryby.
Údené mäsa a údeniny sa do jedálnych lístkov na materských školách nezaraďujú.V základných školách a stredných školách najviac raz za mesiac resp. vôbec.
13.Na raňajky, desiatu a olovrant má byť prevažne čierny chlieb.
14. Raňajky okrem mliečneho nápoja majú obsahovať potravinu, ktorá je zdrojom plnohodnotných
bielkovín. Čerstvú zeleninu, resp. zeleninu v rôznych úpravách podávať v každej dennej dávke podľa sezónnosti ( mladá cibuľka, pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená paprika, paradajky, mrkva, cesnak a pod.).
15. Pokrmy sa majú pripravovať na oleji. Ako prídavok do hotových pokrmov (polievok a prívarkov) na
zvýšenie ich biologickej hodnoty je vhodné použiť čerstvé maslo. Do polievok odporúčame strúhať syr (tvrdý), závarky z droždia, zelené vňate.
16. Pokrmy, šaláty, kompóty, polievky dopĺňame vitamínom C v prirodzenej forme.
17. Ovocie zaraďujeme denne podľa finančného limitu na nákup potravín.
18. Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín,
striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie. Striedame pokrmy sýtivé a ľahko stráviteľné. Zabezpečujeme rôznorodosť chutí.
 
 

 
 
PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  :
 

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov na stravu :
 
    Rodič žiaka alebo samotný stravník môže prihlásiť alebo odhlásiť stravu telefonicky na č. t. 051/ 748 09 38 alebo osobne (osobne znamená buď ústnym nahlásením údajov vedúcej ŠJ 1 v kancelárii vedúcej alebo zápisom údajov do "Zošita odhlášok stravy", ktorý je umiestnený pri výdajnom okienku, kde stravník napíše svoje meno, triedu a dátum, na ktorý chce stravu odhlásiť, resp. prihlásiť). Odhlasovanie a prihlasovanie stravy sa musí uskutočniť načas, najneskôr jeden deň vopred do 14.00 hod., Ráno nie je možné stravu odhlasovať!!! Výnimkou sú pondelky, kedy môžete dieťa odhlásiť do 7.30 hod. č.t. 051/ 748 09 38. Ak nestihnete dieťa odhlásiť, v tento deň máte možnosť prísť pre neodhlásený obed do donesených nádob a stravu takto odobrať. V prípade choroby stravníka je možné odobrať stravu do donesených nádob len v prvý deň choroby, pokiaľ strava nebola načas odhlásená, v ďalších dňoch je nutné stravu odhlásiť, nie je možný odber do nádob. Prihlasovanie stravníka na stravovanie na nový mesiac sa uskutočňuje na základe platby, to znamená na základe odovzdaného ústrižku o zaplatení platby alebo na základe prijatej bezhotovostnej platby z účtu rodiča. Stravník nebude prihlásený na stravovanie zo strany vedúcej ŠJ, ak suma na jeho účte nie je dostatočná na celý mesiac. Odhlasovať a prihlasovať na stravu je možné aj cez internet. Na stravovanie je možné  prihlasovať cez internet zo strany rodiča len do výšky aktuálneho finančného limitu, ktorý je na účte stravníka.
 

Poplatky za stravu :
 
  I.stupeň                                                                         1,01 € 
II. stupeň                                                                         1,09 €  
Dospelí                                                                            2,64 €                          
Dôchodca – bývalý školský zamestnanec             2,64 €     
 

K stravnému sa pripočíta 0,10 € na deň na pokrytie režijných nákladov v ŠJ. Poplatok za réžiu stanovuje zriaďovateľ (t. j. Mestský úrad v Prešove) aktuálnym VZN (Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, platné od 1.9.2012).

 

                
Spôsob úhrady stravného :
 
Stravné sa platí vždy mesiac vopred :
 
1. bezhotovostne
- zadaním trvalého príkazu v banke - z  účtu rodiča na účet školskej jedálne 
4007859158/7500, kde je
potrebné zadať sumu :
pre I. stupeň                                                          22,00 €
pre II. stupeň                                                        24,00 €
I. stupeň diéta                                                      26,00 €
II. stupeň diéta                                                     28,00 €
II. stupeň športové triedy                                  28,00 €
príkaz  sa dáva mesačne vždy na 15-teho, avšak mesiac dopredu (napr. 15. 8. je  platba za september, 15. 9. je platba za október atď.), súrodencov z II. stupňa  treba zadať  v jednej sume – stačí uviesť meno najmladšieho žiaka a celkovú sumu spočítanú za všetkých súrodencov. Variabilný symbol pre trvalý príkaz obdrží rodič - platca osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ.
 
2. bezhotovostne – cez internetbanking
- pokiaľ má rodič túto službu k dispozícii – číslo účtu, sumy, splatnosť ako v bode 1. Všetci platcovia by mali zvážiť a uprednostniť bezhotovostnú platbu pred platbou cez poštu, nakoľko je
to jednoduchší a rýchlejší spôsob úhrady stravného.
 
3. poštovou poukážkou
- ktorú dieťa obdrží vždy 20-teho v mesiaci s tým, že uzávierka doručenia ústrižku o zaplatení stravy späť
vedúcej ŠJ je 27-meho. Ak nebude odovzdaný ústrižok do 27. dňa v bežnom mesiaci, tak v prvý deň nového mesiaca sa obed pre dieťa variť nebude a stravu nedostane. Takto vzniknutý preplatok bude odpočítaný v nasledujúcej platbe. Všetci platcovia musia poštové poukážky uhrádzať a ústrižok o zaplatení odovzdať vedúcej ŠJ včas. Odovzdať  ústrižok o zaplatení stravy v prvý deň nového mesiaca je neskoro, pretože množstvo potravín, potrebných na prípravu obeda sa vypočítava deň vopred, a to na presný počet stravníkov, ktorí odovzdali  ústrižok, resp. ktorým prešla bezhotovostná platba na účet ŠJ. Ak sa vyskytne nejaká mimoriadna situácia v súvislosti so zaplatením stravy, treba vopred komunikovať s vedúcou ŠJ na č.t. 051/748 09 38 .
 
4. vkladom (prevodom) na účet ŠJ
- ak to finančná situácia rodičov umožňuje, môžu vložiť na účet školskej jedálne aj jednorazový poplatok
za stravu napríklad za štvrťrok, polrok alebo aj za celý školský rok. Suma nemusí byť presná, strava bude poskytnutá do výšky konta na účte stravníka, pred vyčerpaním konta treba peniaze zase vložiť na účet ŠJ. Po skončení školského roka  budú preplatky vrátené na účet platcu. Sledovanie konta  umožňuje internet cez ikonku "Školská jedáleň ONLINE".  
 
 
Vyúčtovanie stravného :
 
Vyúčtovanie vzniknutých preplatkov pri bezhotovostnej platbe  sa vykonáva vždy po skončení školského roka, v priebehu mesiaca júl. Preplatky sa vracajú na účet, z ktorého bola strava hradená. V prípade zmeny čísla účtu je rodič resp. stravník povinný nahlásiť zmenu vedúcej ŠJ. Preplatky, ktoré vznikli pri platbe poštovou poukážkou sa odpočítavajú pri vystavovaní novej poštovej poukážky na nový mesiac. Preplatky, ktoré vzniknú po vystavení poštovej poukážky, t. j. od 20-teho do konca mesiaca, budú odpočítané až v nasledujúcom mesiaci. Ak stravník chce ukončiť stravovanie v školskej jedálni, musí zrušiť trvalý príkaz v banke a neposielať ďalšie platby. Všetky preplatky budú vrátené hneď po nahlásení ukončenia stravovania, najneskôr však v mesiaci júl. Stravník, ktorý prevzal poštovú poukážku na úhradu stravného, ale sa rozhodol stravovanie ukončiť, nemusí túto skutočnosť hlásiť vedúcej ŠJ. Na stravu nie je zarátaný až do doby úhrady stravného na pošte a do preukázania sa ústrižkom o zaplatení. Stravník môže začať stravovanie kedykoľvek, aj v priebehu bežného mesiaca, na stravovanie sa musí prihlásiť najneskôr jeden deň vopred .
 
 
Odber stravy :
 
V školskej jedálni sa na preukázanie oprávnenosti odberu stravy používajú čipové kľúče /čipy/. Stravník je povinný mať čip pri sebe, keď si chce prevziať jedlo. Bez čipu sa strava nevydáva.
Ak stravník stratil čip, musí túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ a zakúpiť si nový čip, aby mu bola strava naďalej poskytovaná.
Ak stravník nebude mať u seba v niektorý deň čip na výdaj stravy, bude mu strava poskytnutá s tým, že k výdajnému okienku je povinný priniesť na lístku napísané svoje meno a priezvisko, triedu a dátum, kedy nemá čip. Na základe takého lístka mu bude strava vydaná.
Za čipový kľúč zodpovedá každý stravník sám. V prípade, že čipový kľúč nefunguje, pošle sa na reklamáciu. Počas reklamačného konania bude stravníkovi poskytnutý náhradný čipový kľúč. Reklamáciu posúdi kompetentná firma, ktorá čipové kľúče dodáva do ŠJ. Ak bude reklamácia uznaná, stravníkovi ostáva náhradný čipový kľúč natrvalo, bez zaplatenia jeho hodnoty. Ak reklamácia nebude uznaná, ak sa zistí, že stravník násilne poškodil čipový kľúč, náhradný čip mu ostáva, ale musí zaňho zaplatiť aktuálnu sumu (t. č. 3,00 €).
 
Výdaj stravy :
 
Strava sa podáva v čase od 11.45 do 14.00 hod. v priestoroch školskej jedálne.
 
 
Stravovanie počas školských prázdnin :
 
Počas školských prázdnin a voľných dní, keď sa v škole nevyučuje, sa strava neposkytuje.
 
 

Diétne stravovanie :

Z dôvodu zvýšeného výskytu ochorení, na základe ktorých sa vyžaduje konzumovanie diétnych jedál, je možná donáška diétnych jedál do stravovacieho zariadenia rodičmi, s predpokladom odborného posúdenia praktickým lekárom pre deti a dorast za týchto podmienok :
- donesené jedlo sa uskladňuje v chladiacom zariadení v oddelenom priestore až do výdaja stravníkovi
- donesené jedlo sa ohrieva tesne pred konzumáciou zohriatím v mikrovlnej rúre na najvyššiu teplotu
- pri manipulácii s doneseným jedlom  zodpovedá poverená pracovníčka  za jeho správne ohriatie a
výdaj stravníkovi
- za kvalitu doneseného jedla zodpovedá rodič
- vzorka stravy sa z doneseného jedla neodkladá
- nádoby po výdaji stravy si prevezme rodič alebo stravník, doma ich dôkladne umyje a dbá o čistotu a
hygienu donesených nádob, aby nedošlo ku kontaminácii stravy zo znečistenej nádoby.
Naša školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie – bezgluténovú /bezlepkovú/ diétu pre žiakov s poruchou vstrebávania pokrmov s obsahom lepku /gluténu/. Každý stravník, ktorý prejaví záujem a toto stravovanie, musí priniesť pred začiatkom stravovania lekársky posudok od lekára špecialistu /gastroenterológa/.
Finančný limit na nákup potravín pre diétne stravovanie :
 I. stupeň   1,21 €
II. stupeň   1,31 €
 
 
Stravovanie dôchodcov :
 
V školskej jedálni môže byť zabezpečené aj stravovanie bývalých školských zamestnancov – dôchodcov. Ak dôchodca nemá záujem o konzumáciu jedla v školskej jedálni, ale si chce jedlo odnášať v donesených nádobách, musí dodržiavať hygienické podmienky čistoty nádob, aby nedošlo ku kontaminácii jedla zo znečistenej nádoby. Strava pre dôchodcov sa vydáva v čase od 11.45 do 12.00 hod.
 
 
Stravovanie iných fyzických osôb :
 
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre bývalých zamestnancov školy – dôchodcov, pre školskú zubnú lekárku, ktorá ordinuje v priestoroch školy, prenajatých na základe nájomnej zmluvy a pre iných fyzických osôb podľa dohody. Pri tejto činnosti školská jedáleň nevytvára zisk, nejedná sa o podnikateľskú činnosť. Iné fyzické osoby odoberajú stravu za plnú sumu, vrátane režijných nákladov.Výdaj stravy pre iné fyzické osoby je umožnený vo vyhradenom čase – od 11.45 do 12.30 hod. – pri výdajnom okienku. S prihliadnutím na stravovacie návyky a vekovú skupinu iných fyzických osôb sa  umožňuje podávanie stravy do stravníkmi prinesených nosičov s odnáškou pokrmov.
 

Pedagogický dozor :
 
V školskej jedálni musí byť zabezpečený pedagogický dozor počas výdaja stravy od začiatku výdaja až po jeho ukončenie. Pedagogický dozor, ktorý sa vykonáva podľa rozvrhu dozorov, má za úlohu usmerňovať príchod žiakov do jedálne, dohliadať na ich stolovanie, dohliadať na odnášanie použitých riadov stravníkmi zo stola k odberovému okienku.
 
 
Správanie stravníkov v ŠJ :
 
Stravník má právo stravovať sa v školskej jedálni.
- musí sa správať slušne 
- do jedálne prichádza disciplinovane
- neobmedzuje prístup iným stravníkom
- nestrká sa, nepredbieha sa
- rešpektuje  pokyny pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ
- do jedálne vstupuje v čase určenom na výdaj stravy bez vrchného odevu /kabát, vetrovka, čiapka/,
bez školskej tašky, bez žuvačky
- je povinný mať pri sebe čipový kľúč
- v jedálni sa zdržiava po dobu stravovania len na nevyhnutne dlhú dobu
- pri stole sa správa disciplinovane /nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe na stole
odpadky a použitý stolový riad, nesiaha iným do jedla, dodržiava čistotu stola, neničí príbory, nehádže do polievkových mís čokoľvek /
- ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, požičia si pri odberovom okienku čistiace prostriedky a stôl
resp. stoličku za sebou dá do poriadku /ak vyleje na zem, požiada pracovníčku kuchyne, aby utrela podlahu /
- z jedálne je zakázané vynášať stolový riad
- z jedálne je zakázané vynášať jedlo, pokiaľ sa neodnáša v donesených nádobách alebo nie je
zabalené v originálnom balení /keksy, džúsy , jogurty / 
- po dojedení obeda stravník odnesie stolový riad do odberového okienka, stôl za sebou necháva bez
použitého riadu, čistý
- do jedálne  má stravník zakázané nosiť z hygienického hľadiska svoje nádoby a príbor
- za opakované priestupky závažnejšieho charakteru či hrubé a nekultúrne správanie môže byť stravník
vylúčený zo školského stravovania 
- do školskej jedálne je zákazané vstupovať osobám, ktoré sa nestravujú, je zákazané  vstupovať
rodičom alebo iným rodinným príslušníkom , pokiaľ neprišli vyzdvihnúť neodhlásený obed  
          
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria