Navigácia

Úspechy žiakov

Šk. rok 2015/2016

Meno žiaka Názov aktivity Miesto

 

   

Matematika

   

Lea Bortlová

Matem. olympiáda 1. miesto okr.k.

Emma Tomášová

Matem. olympiáda

Matem. klokan

1. miesto okr.k.

1. miesto-100%

Matej Turčin

Matem. klokan celos.k.-93,61%

Tomáš Virba

PANGEA celos.k.-33.m.

Jaroslav Petko

PANGEA celos.k.-48.m.

Fyzika

   

Andrej Bača

Súťaž mladých elektronikov

1. miesto - okr.k.

6. miesto - celos.k.

Karolína Goliášová

Fyzikálna olympiáda ÚR - krajs. k.

Slovenský jazyk a literatúra

   

Michaela Gočová

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto - okr.k.

2. miesto - krajs.k.

Alexandra Ilavská

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto - okr.k.

3. miesto - okr.k.

Anglický jazyk

 

 

Nina Tkáčová

Jazykový kvet 4. miesto - krajs.k.

Nemecký jazyk

   

Heidi Strompf

Olympiáda nemeckého jazyka

1. miesto - okr.k.

2. miesto - krajs.k.

Biológia

   

Matúš Kríž

Biologická olympiáda

1. miesto - okr.k.

6. miesto - krajs.k.

Samuel Kožuch  Dejepisná olympiáda          3. miesto - obv.k.
Dominika Bajová                Medzníky 2.sv. vojny 2. miesto - obv.k.
Juraj Kováč Medzníky 2.sv. vojny 2. miesto - obv.k.
Matej Novotný Medzníky 2.sv. vojny 2. miesto - obv.k.
Telesná výchova    
Samuel Hrabčák Cezpoľný beh obv. kolo
Tereza Magdová Cezpoľný beh obv. kolo
Sofia Štefaníková Cezpoľný beh obv. kolo
žiačky 8. a 9. ročníka Florbal žiačok 7. miesto-celosl. kol
žiaci 7., 8., 9. ročníka Futsal žiakov krajské kolo
žiačky 6. a 7. ročníka Malý futbal 2. miesto - obv.k.
žiaci 9. ročníka Hádzaná celoslovenské kolo
1. stupeň    
Mária Kočiščinová Hviezdoslavov Kubín 3. miesto - okr. k.
Mária Gajdošová Hviezdoslavov Kubín 3. miesto - okr. k.
Boris Glazunov Šikovný chlapec krajské kolo
Tadeáš Pastorek Klokanko celosl. kolo

Zuzana Tomášová

Anežka Motýľová

Maksík celosl. kolo

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria