Navigácia

Šport na škole

Školský rok 2016/2017

Vítame Vás na stránke kabinetu TSV. Tu sa dozviete všetko o vyučovacom procese telesnej a športovej výchovy, súťažiach, úspechoch našich žiakov, o akciách a kurzoch organizovaných našim kabinetom.

Učitelia:

Mgr. Zuzana Dubcová - vedúca PK

Mgr. Daniela Pertrušová

PaedDr. Igor Ďurech

Mgr. Radomír Chalupa

Mgr. Martin Sabolčin

PaedDr. Eva Bažantová

Mgr. Alica Čirčová

Športové krúžky: Plávanie 1, Plávanie 2

Kurzy: Lyžiarsky kurz, Plavecký kurz

Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka, miesto - Tatranská Lomnica, hotel Sasanka, termín 29.2. - 5.3.2016, poplatok 160 eur.

Plavecký kurz pre žiakov 5. a 6. ročníka, miesto - Zemplínska Šírava, hotel Granik, poplatok 110 eur.

Informácie o hokeji:

Rozpis zápasov, súpisky družstiev, kontakty na trénerov a ďalšie informácie nájdete na:

http://www.phkpresov.sk

Záznamy zápasov našich hokejistov si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=iE2xhk2pmxI

 

                                    

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria