Navigácia

Cudzie jazyky

Anglický jazyk I. stupeň

V našej škole vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka vo všetkých triedach.

Používame učebnice:

1. ročník - Treetops 1

2. ročník - Treetops 2

3. ročník - Family and Friends 1

4. ročník - Family and Friends 2

Vyučujúci:

Mgr. Romana Frková - 2.B, 3.A, 3.C

Mgr. Adriana Gočová - 2.C, 3.B, 3.D

PaedDr. Adriana Havrilayová - 4.C

Mgr. Kamila Hulmanová - 4.A

Mgr. Viktória Janeková - 1.B, 1.C, 2.A

Mgr. Soňa Kostuňová - 4.B, 4.E

Mgr. Magdaléna Kyseľová - 1.A, 1.D, 1.E

Mgr. Galina Malíčková - 3.C, 3.D, 4.D

Mgr. Mária Mihaličová - 4.B, 4.D

Ing. Marta Rovňáková - 2.D

Mgr. Renáta Safková - 3.A, 3.B, 4.C

 

Akcie v šk. roku 2016/2017:

Európsky deň jazykov

Halloween - tradície

Vianočné zvyky - zážitkové učenie

Výroba vianočných pozdravov

Jazykový kvet - súťaž v recitácii

Dramafest - prehliadka

Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách

Zahrajme sa s AJ - zábavné popoludnie pre 1. a 2. ročník

Súťaž v hláskovaní pre 3. ročník

Olympiáda v AJ pre 4. ročník

 

Zaujímavé stránky:

http://planetavedomosti.iedu.sk/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.magickeys.com

http://www.learningchocolate.com/

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/colors.swf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria