Navigácia

Cudzie jazyky

Anglický jazyk I. stupeň

V našej škole vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka vo všetkých triedach.

Používame učebnice:

1. ročník - Treetops 1

2. ročník - Treetops 2

3. ročník - Family and Friends 1

4. ročník - Family and Friends 2

Vyučujúci v školskom roku 2017/2018:

Mgr. Adriana Gočová - 1.D, 2.C, 4.B

PaedDr. Adriana Havrilayová - 4.A

Mgr. Kamila Hulmanová - 4.C

Mgr. Michaela Ilavská - 2.D

Mgr. Viktória Janeková - 1.C, 2.B, 2.C, 3.A

Mgr. Soňa Kostuňová - 2.D

Mgr. Magdaléna Kyseľová - 1.D, 2.A, 3.B, 4.D

Mgr. Galina Malíčková - 1.C, 3.C, 4.D

Mgr. Mária Mihaličová - 2.B, 3.B, 4.C

Ing. Marta Rovňáková - 1.A, 2.E, 3.D

Mgr. Renáta Safková - 2.A, 4.A, 4.B

 

Akcie v šk. roku 2017/2018:

Európsky deň jazykov

Tradičné jesenné sviatky - výroba tradičných ozdôb

Projekt o zdravej výžive vo 4. ročníku

Vianočné tradície vo svete - súťažné aktivity

Príprava žiakov na recitačnú súťaž Jazykový kvet

Slovná súťaž Vocabulary competition

Deň s anglickou knihou

Divadlo v anglickom jazyku Smelý zajko pre 3. a 4. ročník

Dramafest

Súťaž v hláskovaní  

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria