Navigácia

Cudzie jazyky

Anglický jazyk I. stupeň

V našej škole vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka vo všetkých triedach.

Používame učebnice:

1. ročník - Treetops 1

2. ročník - Treetops 2

3. ročník - Family and Friends 1

4. ročník - Family and Friends 2

Vyučujúci v školskom roku 2018/2019:

Mgr. Adriana Gočová - I.A, I.B, IV.A, IV.B

PaedDr. Adriana Havrilayová - II.B

Mgr. Michaela Ilavská - III.C, IV.C

Mgr. Viktória Janeková - II.A, II.C, III.B, III.C

Mgr. Soňa Kostuňová - I.C, II.C, III.A, III.D

Mgr. Magdaléna Kyseľová - I.B, I.D, II.B, II.D, III.A

Ing. Marta Rovňáková - II.A, III.E, IV.D

Mgr. Renáta Safková - I.A, II.D, III.B, 

 

Akcie v šk. roku 2018/2019:

Európsky deň jazykov

Tradičné jesenné sviatky - výroba tradičných ozdôb

Projekt o zdravej výžive vo 4. ročníku s prepojením na finančnú gramotnosť

Vianočné tradície vo svete - súťažné aktivity

Príprava žiakov na recitačnú súťaž Jazykový kvet

Slovná súťaž Vocabulary competition

Týždeň s anglickou knihou

Jazykové tvorivé dielne so študentkami PdF

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Smelý zajko v Afrike pre 3. a 4. ročník

Súťaž v hláskovaní  

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria