Navigácia

Rada školy

Zoznam členov rady školy

Výbor rodičovskej rady v školskom roku 2017/2018:

 

1. ročník: Ing. Bauer Peter

2. ročník: Fatľová Jana

3. ročník: Miklaš Branislav

4. ročník: Bosý Dávid

5. ročník: Ing. Bartková Hudačková Renáta

6. ročník: Mgr. Németh Peter

7. ročník: Kušniriková Adriána

8. ročník: Janda Štefan

9. ročník  Mgr. Jacková Alena

 

 

Predsedníčka RR: Ing. Bartková Hudačková Renáta

Podpredseda RR: Mgr. Németh Peter

Revízor: Bosý Dávid

Zapisovateľka: Fatľová Jana

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria