Navigácia

Pre rodičov

Infórum

INFÓRUM pre rodičov

 

Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia školy!

    

     

Prázdninové leto skončilo,  začínajú  školské povinnosti. Verím, milí žiaci, že ste si oddýchli a tešíte sa na svojich učiteľov a spolužiakov.

              V tomto školskom roku zostáva pre nás prioritou vyučovanie cudzích jazykov a športová príprava zameraná na ľadový hokej. Súčasťou  výchovno - vzdelávacej práce je  naďalej dialóg medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Verím, milí rodičia, že sa opäť budeme tešiť spolupráci s vami. Chcela by som osloviť pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a všetkých, ktorí sa podieľajú  na výchove detí, aby láska, tolerancia a trpezlivosť boli našimi každodennými sprievodcami.

          Majme všetci spoločne  na mysli dobro detí. Nech porozumenie je  každodenným sprievodcom. Nájdime si pre  deti vždy pokojné  slovo, pretože ak je dieťa  uznávané a obklopené priateľstvom, naučí sa nachádzať vo svete lásku.  

 

 

                                                                     Mgr. Ľubica Kohániová

 

           riaditeľka školy

 

 

Vedenie školy

Mgr. Ľubica Kohániová

riaditeľka školy

Tel. č. : 051/ 7480930

  

 

                                     Mgr. Viera Hrabková                                  PaedDr. Pavol Krajňák

                                    ped. zástupkyňa školy                                 ped. zástupca školy

                                          051/ 7480932                                                051/ 7480936

 

                                                                                                    

Školský rok 2017 / 2018

 

 

     Škola bude naďalej zameraná na výučbu cudzích jazykov: Aj, Rj, Nj, na výchovu športových talentov v hokejových a hádzanárskych triedach.

Počet tried: 42  (I. stupeň 17, II. stupeň  25)

 

 

Projekty:  Zdravá škola

                   Enviroprojekty

                   Škola priateľská k deťom

                   Jazykový týždeň

                   Infovek

                   Komparo

                   Mierová škola

                   IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

               

           

Výchovná poradkyňa:   Mgr. Mária Havrilová, tel. č. : 051/ 7480935

Školská psychologička: PhDr. Blažena Žabecká, tel. č. : 051/ 7480937

Špeciálna pedagogička: Mgr. Ľudmila Tartaľová, tel. č. 051/ 7480937

 

Školská jedáleň

Jana Gicová – ZŠ, Čs. armády I,  vedúca školskej jedálne,  tel. č. : 051/ 7480938

Ľubica Třešňáková – ZŠ, Čs. armády II, vedúca školskej jedálne, tel. č. : 051/ 7480939

Bezhotovostné platby je potrebné uhradiť 15-eho mesiac dopredu.

          ZŠ, Čsl. armády I   na č. účtu  4007859158/7500

          ZŠ, Čsl. armády II na č. účtu  4007859158/7500

Poplatky za obedy:     I. st.    1,11 eur                      II. st. 1,19 eur

Mesačné poplatky:      I. st.  22,00 eur                      II. st. 24,00 eur

Žiaci v hmotnej núdzi - I. st. 0,11 eur                        II. st. 0,19 eur

 

Naše školské jedálne poskytujú aj diétne stravovanie, a to:

ZŠ, Čsl. armády I   – bezgluténová (bezlepková) diéta, stravovanie športovcov

          ZŠ, Čsl. armády II – šetriaca diéta, stravovanie športovcov

Podrobné informácie o diétnom stravovaní nájdete na našej webovej stránke.

Odhlasovanie stravy je potrebné nahlásiť 24 hod. dopredu, výnimkou sú pondelky, do 7.30 hod.

Čip na výdaj stravy 3,00 eura

 

Školský klub detí

Počet oddelení ŠKD:  11                              

Vedúca ŠKD:  Mgr. Danka Bulíková

Úlohou výchovnej činnosti ŠKD je zabezpečiť výchovu mimo vyučovania. Zameriava sa na oblasť vzdelávaciu, spoločensko-vednú, prírodovednú, pracovno-technickú,  estetickú, telovýchovnú.

 

Záujmová činnosť:

Žiaci môžu vo svojom voľnom čase využívať tieto krúžky:  Anglický jazyk, Hokejbalový, Stolnotenisový– 2.-4.roč., Literárny, Plavecký, Potulky prírodou 1, Potulky prírodou 2, Šikovníček, Šachový, Angličtina moderne, Angličtina cez internet, Historický, Hokejbalový, Súťažime s fyzikou,  Biologické praktiká, Zdravý životný štýl, Výtvarné spracovanie materiálu, Zábavná matematika, Práca  s počítačom, Za dverami kuchynky, Redakcia školského časopisu, Všeobecná športová príprava, Všeobecná príprava v ľadovom hokeji, Plávanie 1, Tvorivé písanie nielen v angličtine...

Iná pravidelná činnosť a aktivity:

 1. jazykové kurzy, hokejové sústredenia, výstup na Mierovú horu, školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky, exkurzie, ...
 2. spoločné akcie pre rodičov, učiteľov a deti: Imatrikulácia prvákov, mikulášske a vianočné besiedky, Ja som žiačik zo Šariša, Deň matiek, Beh zdravia, Deň detí, ...

 

Prázdniny:

jesenné:          30. 10. 2017  –  31. 10. 2017, vyučovanie sa začne 2. 11. 2017

vianočné:        23. 12. 2017  –  5. 1. 2018, vyučovanie sa začne 8. 1. 2018

polročné:          2. 2. 2018,  vyučovanie sa začne 5. 2. 2018

jarné:              26. 2. 2018  –  2. 3. 2018,  vyučovanie sa začne 5. 3. 2018

veľkonočné:      29. 3. 2018  –  3. 4. 2018, vyučovanie sa začne 4. 4. 2018

letné:                2. 7. 2018  –  31. 8. 2018, vyučovanie sa začne 3. 9. 2018

    

Poďakovanie

 

     Rozvoj a napredovanie našej školy bolo i v minulom školskom roku podporené spoluprácou a ochotou mnohých, ktorí nám radi podali pomocnú ruku. Ďakujem preto všetkým rodičom a sponzorom, ktorí neľutovali svoje prostriedky, čas a úsilie, aby nám pomohli. Poteší nás, ak nám pomôžete aj v tomto školskom roku.

     Vývin a šťastie dieťaťa je najviac ovplyvnené práve rodinou a školou. Preto dobrá spolupráca medzi nami pomôže ďalej budovať vzájomnú dôveru a bude tou najlepšou prevenciou negatívnych javov v živote našich detí.

     Ďakujeme vám, milí rodičia, že ste výchovu svojich potomkov zverili práve pedagógom našej školy. Naše vzájomné úsilie a záujem o prosperitu našich detí v oblasti výchovy a vzdelávania je to najlepšie, čo im môžeme spoločne dať.    

 

 


 

 

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria