Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Viktória Janeková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš Bilik
2    Viktória Červenická
4    Nikola Dzurusová
5    Jakub Grznár
6    Nina Grznárová
7    Milan Holub
8    Natália Hrušková
9    Olívia Jarkovská
10    Tobias Jecuško
11    Ema Kandrová
12    Bianka Kridlová
13    Michal Martinů
14    Alica Meľuchová
15    Štefan Mikuláško
16    Natália Mošonová
17    Gabriela Pavelková
18    Timotej Perecár
19    Alexandra Servická
20    Michal Šinglár
21    Matúš Šoltés
22    Michal Vaľko
23    Jakub Varzaly
24    Nathan Sagratella

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria