Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Viktória Janeková
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11
Meno Priezvisko   
Lukáš Bilik
Viktória Červenická
Nikola Dzurusová
Jakub Grznár
Nina Grznárová
Milan Holub
Natália Hrušková
Olívia Jarkovská
Tobias Jecuško
Ema Kandrová
Bianka Kridlová
Alica Meľuchová
Štefan Mikuláško
Natália Mošonová
Gabriela Pavelková
Timotej Perecár
Nathan Sagratella
Alexandra Servická
Michal Šinglár
Matúš Šoltés
Michal Vaľko
Jakub Varzaly

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria