Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Júlia Šebejová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11
Meno Priezvisko   
Daniela Bebková
Šimon Domanič
Nina Gumanová
Richard Iľko
Viktória Janičová
Sara Justiňáková
Mário Kolcun
Alexandra Krutská
Dávid Kundrát
Matej Onco
Michal Ontko
Adam Orovčík
Vanesa Pastirčáková
Alexandra Petíková
Oleg Sokol
Dárius Solus
Timea Stone
Nikola Švecová
Tomáš Tarbaj
Nikola Tejová
Mária Timková
Tadeáš Varga

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria