Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Ivanová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 14
Meno Priezvisko   
Martin Balčák
Šimon Bánó
Emma Bryndzová
Tamara Dziaková
Vanessa Fedorová
Patrik Grejták
Natália Havalová
Adela Horváthová
Noemi Hrabiková
Timotej Imrich
Bianka Jašková
Maxim Jurčenko
Simona Knutová
Adam Leško
Lukáš Leššo
Marko Nameš
Anna - Maria Veronica Pažej
Jakub Prokeš
Sára Resmerová
Lucia Reváková
Miriam Sabolová
Klaudia Štofková
Maximilián Švorc
Liliana Telepáková
Ľubomír Veteráni

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria