Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Ing. Marta Rovňáková
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 8
Meno Priezvisko   
Damián Balik
Bibiána Balogová
Samuel Copák
Alexandra Drábová
Marek Dreveňák
Nikola Duchová
Natália Durkáčová
Matej Dzurišin
Dalibor Frajtko
Zuzana Gnapová
Marko Halčišák
Dávid Hudák
Samuel Hudák
Christián Chovan
Ivan Jarkovský
Šimon Jarkovský
Adam Miškuf
Tomáš Palko
Zuzana Semančíková
Timotej Slávik
Sebastián Šalata
Michaela Timková
Jakub Turek
Sofia Valenčinová
Filip Vaľko

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria