Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.C

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Ing. Marta Rovňáková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Damián Balik
2    Bibiána Balogová
3    Alexandra Drábová
4    Marek Dreveňák
5    Nikola Duchová
6    Natália Durkáčová
7    Matej Dzurišin
8    Dalibor Frajtko
9    Zuzana Gnapová
10    Marko Halčišák
11    Christián Chovan
12    Šimon Jarkovský
13    Ivan Jarkovský
14    Nikolas Makula
15    Adam Miškuf
16    Tomáš Palko
17    Zuzana Semančíková
18    Timotej Slávik
19    Sebastián Šalata
20    Michaela Timková
21    Jakub Turek
22    Sofia Valenčinová
23    Filip Vaľko

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria