Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Milota Kallová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13
Meno Priezvisko   
Branko Andrejčák
Tomáš Brindzko
Sofia Gondová
Lívia Gregorová
Alexandra Grigerová
Lívia Halatková
Patrik Jurek
Sophia Klecová
Kristína Kolesárová
Alex Kollár
Zuzana Koscelníková
Martin Leško
Marek Leššo
Lívia Miškufová
Petra Petrovská
Tamara Pončáková
Richard Seman
Adam Schőnwiesner
Daniela Švorcová
Samuel Tomčan
Klára Tothová
Jakub Urban
Tereza Vyšňovská

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria