Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Španielová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 12
Meno Priezvisko   
Matúš Ambrózy
Šimon Ambrózy
Patrícia Babuščáková
Martin Cory Bailey
Štefan Baloga
Mária Balogová
Lukáš Baranec
Lenka Bartošová
Matúš Hudák
Samuel Imrich
Michaela Ivanová
Nikola Jarkovská
Dominik Kafka
Kamil Kaščák
Klaudia Lucia Kunstová
Jakub Kušnír
Alžbeta Kušniriková
Michal Ľaš
Fabián Macura
Sára Machačková
Dávid Machala
Laura Novotná
Filip Renčko
Radovan Schvarcz
Ján Slovák
Lara Štelbacká
Daniel Švorc
Vanesa Vaľková
Eva Višňovská

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria