Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Španielová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matúš Ambrózy
2    Šimon Ambrózy
3    Patrícia Babuščáková
4    Štefan Baloga
5    Mária Balogová
6    Lukáš Baranec
7    Lenka Bartošová
8    Matúš Hudák
9    Samuel Imrich
10    Michaela Ivanová
11    Nikola Jarkovská
12    Dominik Kafka
13    Kamil Kaščák
14    Klaudia Lucia Kunstová
15    Jakub Kušnír
16    Alžbeta Kušniriková
17    Michal Ľaš
18    Fabián Macura
19    Sára Machačková
20    Dávid Machala
21    Laura Novotná
22    Filip Renčko
23    Radovan Schvarcz
24    Ján Slovák
25    Lara Štelbacká
26    Daniel Švorc
27    Vanesa Vaľková
28    Eva Višňovská
29    Martin Cory Bailey

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria