Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Svobodová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lenka Adamčová
2    Tomáš Greš
3    Ema Hromjáková
4    Tatiana Jankovská
5    Zuzana Kaduková
7    Ema Kušnírová
8    Erik Leššo
9    Liana Luterančíková
10    Patrik Markovič
13    Natália Poľanská
14    Denisa Rontová
15    Simona Rontová
17    Katarína Slivková
18    Gregor Staško
19    Theo Šarišský
20    Martin Štefančík
21    Sandra Štelbadská
22    Pavel Štelbadský
23    Timotej Turčan
24    Ivan Naď
25    Marko Grešák
26    Adam Kleban
27    Marika Miženková
28    Daniel Polanský
29    Dávid Turek

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria