Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Svobodová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12
Meno Priezvisko   
Lenka Adamčová
Tomáš Greš
Marko Grešák
Ema Hromjáková
Tatiana Jankovská
Zuzana Kaduková
Adam Kleban
Ema Kušnírová
Erik Leššo
Liana Luterančíková
Patrik Markovič
Marika Miženková
Ivan Naď
Natália Poľanská
Daniel Polanský
Denisa Rontová
Simona Rontová
Katarína Slivková
Gregor Staško
Theo Šarišský
Martin Štefančík
Sandra Štelbadská
Pavel Štelbadský
Timotej Turčan
Dávid Turek

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria