Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Kamila Hulmanová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lívia Bachingerová
2    Ema Dancáková
4    Daša Furdíková
5    Maxim Glazunov
6    Matej Hanušovský
7    Valentína Horváthová
8    Alexander Hrabovský
9    Alexandra Ilavská
10    Nela Kmecová
11    Jakub Komanický
12    Samuel Štefan Körtvélyessy
13    Ivana Lešková
14    Branislav Machala
18    Lea Porošinová
19    Alica Prestlová
20    Kristína Rabatinová
21    Nina Repáková
22    Bruno Rešovský
24    Soňa Saloková
26    Bibiána Šverhová
29    Emma Tomášová
30    Filip Gurčík
31    Laura Petrušová
32    Barbora Pribišová
33    Tea Regančíková

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria