Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Kamila Hulmanová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15
Meno Priezvisko   
Lívia Bachingerová
Ema Dancáková
Daša Furdíková
Maxim Glazunov
Filip Gurčík
Matej Hanušovský
Alexander Hrabovský
Alexandra Ilavská
Nela Kmecová
Jakub Komanický
Samuel Štefan Körtvélyessy
Ivana Lešková
Branislav Machala
Laura Petrušová
Alica Prestlová
Barbora Pribišová
Kristína Rabatinová
Tea Ragančíková
Nina Repáková
Bruno Rešovský
Soňa Saloková
Bibiána Šverhová
Emma Tomášová

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria