Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: Budúci prváci1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D2.E3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Šromová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Hugo Bankovič
2    Nela Biščáková
3    Tamara Borbuliaková
4    Alex Burda
5    Dávid Dufala
6    Ján Fedor
7    Emma Furčáková
8    Emma Huňadyová
9    Alicia Inašová
10    Alex Jacko
11    Kamilka Janičová
12    Samuel Kamal
13    Damián Knut
14    Klára Kolesárová
15    Tamara Kovaľová
16    Šimon Luterančík
17    Henrich Novotný
18    Martin Ronto
19    Adrián Surmik
20    Tatiana Szopková
21    Sofia Šarišská
22    Eliška Španielová
23    Filip Vaško
24    Sára Višňovská
25    Samuel Petráš

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria