Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Šromová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12
Meno Priezvisko   
Hugo Bankovič
Nela Biščáková
Tamara Borbuliaková
Alex Burda
Dávid Dufala
Ján Fedor
Emma Furčáková
Emma Huňadyová
Alicia Inašová
Alex Jacko
Kamilka Janičová
Samuel Kamal
Damián Knut
Klára Kolesárová
Tamara Kovaľová
Šimon Luterančík
Henrich Novotný
Samuel Petráš
Martin Ronto
Adrián Surmik
Tatiana Szopková
Sofia Šarišská
Eliška Španielová
Filip Vaško
Sára Višňovská

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria