Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.D2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D3.E4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C5.D5.E6.A6.B6.C6.D6.E7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D8.E9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Segľová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11
Meno Priezvisko   
Ján Andraščík
Martin Aštary
Michal Aštary
Teodor Bauer
Klára Bauerová
Karolína Bednárová
Alexandra Benková
Anthony Cerva
Peter Čiško
Mária Dubravská
Tamara Guziová
Samuel Handzuš
Martin Humeňaj
Lea Jurašková
Filip Kimák
Nela Konrádyová
Damián Korem
Timon Kvartko
Adam Lánik
Natália Liptáková
Tomáš Pekár
Nina Slovinková
Karolína Ševecová

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Mgr. Adriana Gočová
  Tel: 051 / 748 09 36

  Hosp. zástupca školy: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel. 051/ 748 09 34


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria