Navigácia

 • Triedne aktívy

  Milí rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v utorok 19. septembra o 16.30 hod. v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Akcie v septembri

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Triedne aktívy

  Ochrana života a zdravia – teoretická časť II. stupeň

  Ochrana života a zdravia – praktická  časť  II. stupeň

  Výstup na Mierovú horu

  Svetový deň mieru

  Práca na projekte  IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. stor.

  Starostlivosť o stĺp mieru

  Svetový deň bez áut

  Vyhlásenie súťaže o Eko triedu

  Svetový deň prvej pomoci

  Súťaž o najkrajšieho šarkana v ŠKD

  Medzinárodný deň čokolády v ŠKD

  Svetový deň mieru – výroba bielych holubíc v ŠKD

  Výtvarné stvárnenie jesenných motívov v ŠKD

  Kyberšikanovanie – beseda so žiakmi 9. roč

  Deň pozitívneho myslenia – beseda 9. roč.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra o 8.30 hod. na školskom dvore ČSA 1.

  V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka v budove ČSA 2 pri šatniach a pre žiakov 5. ročníka v budove ČSA 1. Ostatní žiaci sa stretnú v triedach.

  Tešíme sa na Vás!

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v piatok 30. júna o 8.30 hod. na školskom dvore ČSA 1.

 • Pre budúcich prvákov

  Milí rodičia,

  dovoľte, aby som Vám poďakovala za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole. Vo Vašej rodine sa začne nová etapa života a to nástup Vášho dieťaťa do školy. My sa na všetkých prváčikov tešíme a urobíme všetko pre to, aby sa Vaše dieťa cítilo v našej škole dobre, aby sa do školy tešilo a našlo si tu nových kamarátov. Prajem Vám, aby prvé dni Vašich detí v škole boli naplnené pohodou, radosťou a dobrým pocitom.

                                                                                          Mgr. Ľubica Kohániová

                                                                                                        riaditeľka školy

  Čo by mal budúci prvák vedieť:

  -kresliť, vystrihovať

  -pozná základné farby

  -vie  počítať do 10

  -vie sa správne a zrozumiteľne vyjadrovať

  -vie sa sám obliecť a obuť

  -má základné hygienické  návyky

   

  Skôr než pôjde Vaše dieťa do školy:

  -je dôležité vysvetliť mu, čo ho v škole čaká

  -pozitívne ho motivovať

  -povzbudzovať dieťa a poukazovať na jeho kladné stránky

  v žiadnom prípade ho nezastrašovať

   

  Po príchode dieťaťa do školy:

  - v prvých dňoch rozprávať s dieťaťom o jeho nových skúsenostiach

  - kontrolovať jeho prípravu na vyučovanie, písať spolu s ním domáce úlohy

  -vypestovať u neho návyk na systematické učenie

  -dopriať dieťaťu čas na oddych a na hru

  -zabezpečiť podľa záľub dieťaťa vhodnú mimoškolskú aktivitu

  POTREBY DO 1. ROČNÍKA:

  Výtvarná výchova- 30 ks výkresov A4

                                    -10 ks výkresov A3

                                    - plastelína

                                     -farebný papier

                                     - pohárik na vodu (môže byť aj z plastovej fľaše)

                                     -vodové farby , 2 okrúhle štetce,1 plochý

                                     -voskovky

                                      -handrička na utieranie štetca

                                     - lepidlo (vysúvacia tyčinka)

                                      -ochranné oblečenie (zásterka, staré tričko...)

   

  Telesná výchova- tričko, ponožky,  krátke nohavice (v zime   tepláky), cvičky alebo iná športová obuv so svetlou podrážkou. Všetko vo vrecúšku, na ktorom bude meno. Tiež všetky veci  označiť menom.

   

  Hygienické  potreby- malý uteráčik s uškom a menom

   

  Peračník: 2 ks mäkká ceruza, guma, strúhadlo, nožnice s oblým hrotom, farbičky. (pero zatiaľ nie)

   

  Prezuvky: pevná obuv, nie šľapky- kvôli bezpečnosti, papučky alebo ortopedická , vzdušná obuv- vo vrecúšku.  Nezabudnúť označiť menom.

   

  Zošity:  SJL-  č. 511 (s pomocnou čiarou 4ks,bez pomocnej čiary 5ks), MAT- č.513, PR- č.520, slovníček, 1 veľký čistý zošit

  Na začiatok roka si pripravte sumu 50 eur-  z tejto sumy bude  zakúpená  sada zošitov s predtlačou + Moje prvé čiary, Pravopisné cvičenia  a PZ z Prvouky (objednáva škola).V priebehu školského roka  budeme zakupovať tekuté mydlo a toaletný papier.

  Tieto informácie sú orientačné, všetko Vám  upresnia  triedne pani učiteľky na začiatku školského roka  4.9. 2017

  Milí rodičia, ak sa rozhodnete svoje dieťa prihlásiť na stravu v našej školskej jedálni, prihlášku  si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ 2,           ul. Odborárska 30, od 21.8.2017 -31.8.2017 v čase od 8,00 – 12,00 hod.

   

  /možné stiahnuť  z web stránky školy Jedáleň ČSA 2 a zaslať ako prílohu na email: sjcsa2@gmail.com

   

  Prihlášku je potrebné po vypísaní vrátiť najneskôr do 2.9.2017.      Stravník je na  stravu prihlásený po pripísaní platby na potravinový účet školy a aktivovaní bezkontaktného čipu, ktorý zakúpite u vedúcej ŠJ za 3,00 €.                                                            Zálohová platba na mesiac september je  22,00 + 3,00 € čip =  25,00 €. Ostatné mesiace  je záloha 22,00 €.

  Vyhlasovať zo stravy je možné 24 hodín vopred do 14,00 hod. na

  č.t. 051 7480939 alebo online internetom s použitím variabilného symbolu žiaka.

  Výnimkou sú pondelky - odhláška je možná do 7,30 hod.

  Ak sa stravník nestihne včas vyhlásiť, prvý deň má možnosť odobrať si stravu do obedára.

  Stravné sa platí :   Bezhotovostne - zrážkou z osobného účtu na číslo účtu školy:

  SK26 7500 0000 0040 0785 9158 vždy k 15.dňu mesiac vopred t.j. od 15.8.2017 – 15.5.2018. Do poznámky nezabudnite uviesť variabilný symbol,  meno a triedu dieťaťa.

  Súrodencov môžete uhrádzať jednou sumou.

  TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2017/ 2018 .

  www. zsarmpo.edupage.org

  ZÁKLADNÁ   ŠKOLA  ČSL.  ARMÁDY    22,   08001   PREŠOV

   

 • Naši žiaci mestu Prešov

  Naši žiaci pripravili pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky pozdrav pre pani primátorku a všetkých občanov mesta Prešov. MESTO_PRESOV_770_Prezentacia_(3).pptx

  Z oddelenia školstva, mládeže a športu dostala p. riaditeľka úprimné poďakovanie.

  Pani riaditeľka,

  vážime si prácu Vášho kolektívu, Vašich žiakov, pretože úžasné veci, nápady sa dajú robiť len pod kvalitným, profesionálnym vedením, čoho ste dôkazom.

  Ďakujeme!

  S úctou

  PaedDr. Jitka Semivanová

  odborný referent

  oddelenie školstva, mládeže a športu

   

  Mestský úrad v Prešove

  Hlavná 73

  080 01 Prešov

 • 29. 6. 2017

  27.6.2017 sme sa spolu so žiakmi a s rodičmi vybrali na školský výlet. Navštívili sme Šarišský hrad, aby sme spoznali jeho históriu. Cestou na hrad, po náučnom chodníku,​​ sme pozorovali faunu a flóru hradného kopca a počúvali odborný výklad lesného pedagóga p. Ing. J. Daňka. Na nádvorí hradu nás čakal p. Ing. S. Karaš so študentmi, ktorí pre nás pripravili zaujímavé a rôznorodé aktivity. Prváci videli dravé vtáky, hrali pexeso, skladali puzzle, hádali názvy živočíchov a rastlín, pozorovali odtlačky stôp a počúvali zvuky lesných zvierat. Prvákov zaujala aj Povesť o Šarišskom hrade, ktorú sme si na druhý deň porozprávali a zahrali.

  Za vydarený výlet a príjemné zážitky ďakujeme rodičom, p. Ing. S. Karašovi, študentom Strednej odbornej lesníckej školy v Prešove a hlavne p. Ing. J. Daňkovi, ktorý pre nás zorganizoval dopravu a aktivity lesnej pedagogiky.

  Mgr. J. Kuchárová, Mgr. K. Šillová

   

   

 • 28. 6. 2017

  Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa uskutočnil výlet školského parlamentu. Tentokrát sme boli v Košiciach. Mesto Košice sa v súčasnosti uchádza o členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Mestu by to prinieslo medzinárodnú propagáciu a občanom ponúka nový pohľad na umenie. A Košice kreatívne sú. Videli sme historické centrum, Štátne divadlo, spievajúcu fontánu, Ústavný súd SR a videli sme aj budovu, v ktorej sa nachádza košický zlatý poklad. Výlet sme zakončili chutným obedom. Veď bez rezňa by to nebolo ono.

  Koordinátorka ŠP Galina Malíčková

 • 29. 6. 2017

  Výsledky futbalového turnaja:

  1. miesto - 4.A

  2. miesto - 3.B

  3. miesto - 4.D

  Najlepší strelci:

  Timotej Imrich, Kristián Zborovský, Tomáš Šoltés a Samuel Strakaj

 • Matematický Klokan

   Najúspešnejší riešitelia:
  1. Kolozsy Marián -  1.B. -  100%,školský šampión
  2. Jacková Lucia - 1.B.  -  100% ,školský šampión
  3. Martinková Ema Mária  - 1.B.  - 90%
  4. Čarná Zuzana  - 1.D. -  90%
  5. Zuščák Richard - 3.D. - 88,9%
  6. Pastorek Tadeáš - 5.A. - 86,7%
  7. Želonka Martin  - 4.D. - 86,7%
  8. Prokeš Jakub - 3.B. -  84,4%
  9. Prestl Richard  - 3.A. -  83,3%
  10.Grega Matej  -7.D. - 80%
     Blahoželáme!
 • 18. 6. 2017

  Z príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v našom ŠKD uskutočnila veľmi pekná a obľúbená akcia ,,Detský jarmok“. Na školskom dvore za pekného počasia si mohli žiaci overiť svoje fyzické zdatnosti v rámci súťaživých hier, v ktorých získali kupóny. Za tie si mohli kúpiť v bufete spomienkové predmety a sladkosti.

  Akcia sa uskutočnila 2. júna 2017. Množstvo súťaživých hier ako skákanie na švihadle, hod loptičkou do terča, hádzanie kruhov , rôzne druhy skokov a mnoho iných, prispeli k tomu, že si žiaci školského klubu preverili, upevnili a rozvíjali svoje telovýchovné zdatnosti.

 • 18. 6. 2017

  V pondelok 5. júna sme prevetrali schopnosti žiakov jazykových tried v hláskovaní. Žiaci  jednotlivých tried súťažili medzi sebou.  Ich úlohou bolo vyhláskovať slová z učiva, ktoré preberali. Začali sme jednoduchými štvorhláskovými slovami a postupne sme sa prebojovali k ťažším.  

  Kým medzi žiakmi V.A a VI.A boli víťazi hneď zrejmí, najťažší boj bol medzi žiakmi VII.A.  Keď aj po 6. kole bola remíza, konal sa rozstrel. Žiaci dostali za úlohu vyhláskovať slová z ôsmackého učiva.  

  Víťaz každej triedy bude ohodnotený budúci týždeň. Srdečne blahoželáme víťazom a vďaka patrí aj p.u. Safkovej za prípravu: 

  Víťazi:

  V.A - Vanessa Kaščáková 

  VI.A - Matej Turčin 

  VII.A - Alex Hrabovský 

  VIII.A - Max Kohút 

   

  Zábavné popoludnie s angličtinou 

  A keď už boli žiaci rozbehnutí , pokračovali sme ďalej súťažou. Žiaci jazykových tried tentokrát bojovali ako jeden tím a boli rozdelení do dvoch skupín,  V.A a VI.A  bojovali proti sebe, a VII.A a VIII.A tiež proti sebe. Mladší žiaci mali jednoduchšie otázky zamerané na rodinu, zvieratá a bývanie. Starších žiakov sme preskúšali z nakupovania, zdravia a zamestnaní. 

  Úlohou bolo vybrať si otázku z ktoréhokoľvek okruhu za príslušné body od 10 po 60 bodov a správne ju odpovedať. Trošku šťastia, trošku stratégie a hlavne vedomosti nakoniec rozhodli, že víťazmi sa stali žiaci VI.A- Matej Turčin, Andrej Svat a Samuel Šofranko.

  Srdečne blahoželáme!

 • Výsledky prijímacieho pohovoru do triedy s rozšíreným vyučovaním AJ

  Do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je prijatých prvých 26 žiakov podľa získaného počtu bodov.

  Vysledky_prijimacky.xlsx

 • Akcie v júni

  6. 6. 2017

  XXIII. ročník Memoriálu Jána Molitorisa

  Divadelné predstavenie v DJZ pre žiakov I. stupňa

  Svetový deň životného prostredia – projekty 9. ročník

  Beh olympijského dňa

  Arboretum – spolupráca s lesníkm

  Anglický rap

  Prešov – Veľký Šariš – cyklistický chodník

  Návšteva ústavného súdu v Košiciach

  Exkurzia do botanickej záhrady

  Návšteva remeselného jarmoku

  Návšteva výrobne hostií

  Detský jarmok ku Dňu detí

  Deň otcov – príprava darčekov

  Svetový deň hudby - Talentárium

  Vyhodnotenie zberových aktivít

  Svetový deň boja proti drogám – besedy, aktivity na TH

  Beh za zdravím – pohybom ku zdraviu „ bez zázrakov chémie“

  Beh za zdravím – pohybom ku zdraviu „ bez zázrakov chémie“

  Beh za zdravím – pohybom ku zdraviu „ bez zázrakov chémie“

  Beh za zdravím – pohybom ku zdraviu „ bez zázrakov chémie“

  Didaktické hry v prírode

  Ochrana človeka a zdravia - teoretická časť a praktická časť

 • 5. 6. 2017

  Dňa 23.5.2017 sa žiaci a žiačky 4. ročníka našej školy zúčastnili športovej olympiády, ktorú organizovalo ABC Centrum voľného času. Olympiády sa zúčastnilo 11 prešovských základných škôl a v tejto konkurencii naša škola obsadila nádherné 2. miesto!!!

  Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach:
  Skok do diaľky z miesta - Lukáš Tančin zo 4.C triedy obsadil 1. miesto
  Hod kriketovou loptičkou - Megan Kridlová zo 4.A triedy obsadila 3. miesto
  Beh cez prekážky - Sofia Valenčinová zo 4.B triedy obsadila 1. miesto
  Beh na 50 m
  Plávanie 25 m voľným spôsobom - Sára Kamal zo 4.C triedy obsadila 2. miesto
  Všetci olympionici bojovali zo všetkých síl, čo sa ukázalo na celkovom hodnotení škôl. Počasie nám prialo, a my sa už teraz tešíme na 11. ročník! 
   Mgr. Marta Segľová
   
 • 4. 6. 2017

  V jedno krásne májové popoludnie sme sa preniesli v čase, k životu praobyvateľov – indiánov. Oboznámili sme sa s ich spôsobom života. Namaľovali sme si vlastný totem, ktorý hrdo stoji na školskom dvore. Postavili indiánsky stan- teep, ako ich domov a miesto na oddych. Vyrobili sme si vlastné čelenky s pierkami. A samozrejme nesmeli chýbať ani kostýmy, v ktorých sme vyzerali ako naozajstní  indiáni. Tento deň sme si užili a v našej indiánskej osade ste stále vítaní.

 • 4. 6. 2017

  Pri príležitosti Dňa tanca sme sa stretli na dvore, kde sme tancovali, a tancovali. Naučili sme sa rôzne tanečné štýly. Najviac sa nám páčil hawaiský tanec, hip hop, latino a ľudovky. Nechýbali ani súťaže a sladké odmeny. Pri pesničkách sme nielen tancovali, ale aj spievali. Vznikla tak dobrá nálada  a deti odchádzali spokojné s tým, že sa opäť niečo nové naučili.

 • 4. 6. 2017

  Dňa 18. mája 2017 sa na našej škole stretli žiaci prvého stupňa, aby sa predstavili svojim mamkám v programe nazvanom „Deň matiek na Šarišu“. Popoludnie sa nieslo v tóne ľudovej hudby, tancov i piesní. Tradície našich predkov nie sú cudzie ani deťom 21. storočia, o čom svedčí široká škála talentov v radoch našich detí. Dievčatá i chlapci vyobliekaní v krojoch v prostredí šarišskej izbičky oživili v mnohých spomienky, no hlavne priniesli radosť, či slzy dojatia. Vďaka patrí všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní.

  Už dnes sa tešíme na ďalšie príjemné stretnutie.

 • Víťazi celoslovenskej súťaže ZŠ a CVČ v hádzanej

  Mladší žiaci ZŠ, Československej armády 22, Prešov víťazmi celoslovenskej súťaže ZŠ a CVČ

  Miesto – Trenčín

  Dátum – 17.05.2017

  Výsledky :

  ZŠ, ČSA – Kysucké Nové Mesto

  24 : 9

  ZŠ, ČSA – Tatran Stupava

  22 : 10

  Školského „Majstra Slovenska“ získali chlapci :

  Šimon Ambrózy

  Erik Vaňo

  Jakub Stavač

  Denis Fečo

  Sebastián Fečo

  Damian Mitaľ

  Kevin Komloš

  Michal Dolinský

  Ďalší 3 chlapci budú reprezentovať školu aj oddiel spolu s menovanými na otvorených majstrovstvách Slovenskej republiky „Slovák Handball Open“ v dňoch 9. – 11.6.2017 v Stupave. Sú to chlapci, ktorí nemohli v Trenčíne štartovať pre vekový limit.

  Andrej Buranovský

  Daniel Polanský

  Jakub Noviczký

  Tréner družstva : Mgr. Jozef Lukáč

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria