Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zscslarmady@gmail.com alebo Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová Tel: 051 / 748 09 30 Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková Tel: 051 / 748 09 32 Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák Tel: 051 / 748 09 36 Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35 Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31 Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33 Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38 Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľka pre primárne vzdelávanie   Mám záujem

Úväzok:Pracovný pomer na dobu určitú od 25.9.2017 zastupovanie počas MD.
Dátum nástupu:25.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie
Požadované doklady: žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované dokumenty doručiť do 20.9.2017.
Výberové konanie sa uskutoční 22.9.2017 o 9.00 h.
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - dejepis, občianska náuka   Mám záujem

Úväzok:Pracovný pomer na dobu určitú od 25.9.2017 zastupovanie počas PN.
Dátum nástupu:25.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis, občianska náuka, filozofia.
Požadované doklady: žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované dokumenty doručiť do 20.9.2017.
Výberové konanie sa uskutoční 22.9.2017 o 9.00 h.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria