Navigácia

Zoznam tried

Názov
Budúci prváci
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Segľová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Macek
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Šromová
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Terezová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kuchárová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Križáková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Janeková
2.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Molčanová
2.E Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Bažantová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hirková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Repková
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Šebejová
3.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Čirčová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Tartaľová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Gočová
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Hrašková
4.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sopková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Martina Tomková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Petrušová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Rovňáková
5.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Sabolčin
5.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Pištejová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Safková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Galina Malíčková
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Juliana Nastišinová
6.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Vassová
6.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Miklošová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Havrilayová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Španielová
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Richterová
7.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dubcová
7.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Vršková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kamila Hulmanová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Svobodová
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Kyseľ
8.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Mokrišová
8.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlata Búriová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Havrilová
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Ivanová
9.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Pavlovská
9.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Krížová

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria