Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Marta Segľová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Ján Macek
1.C Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Šromová
1.D Triedny učiteľ Mgr. Lenka Terezová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Kuchárová
2.B Triedny učiteľ Mgr. Dana Križáková
2.C Triedny učiteľ Mgr. Viktória Janeková
2.D Triedny učiteľ Mgr. Iveta Molčanová
2.E Triedny učiteľ PaedDr. Eva Bažantová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Hirková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Repková
3.C Triedny učiteľ Mgr. Monika Bochňová Šoltésová
3.D Triedny učiteľ Mgr. Alica Čirčová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Tartaľová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Adriana Gočová
4.C Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Hrašková
4.D Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sopková
5.A Triedny učiteľ PhDr. Martina Tomková
5.B Triedny učiteľ Mgr. Daniela Petrušová
5.C Triedny učiteľ Ing. Marta Rovňáková
5.D Triedny učiteľ Mgr. Martin Sabolčin
5.E Triedny učiteľ Mgr. Emília Pištejová
6.A Triedny učiteľ Mgr. Renáta Safková
6.B Triedny učiteľ PaedDr. Svetlana Havlíková
6.C Triedny učiteľ PhDr. Juliana Nastišinová
6.D Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Vassová
6.E Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Miklošová
7.A Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Havrilayová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Španielová
7.C Triedny učiteľ Mgr. Danka Richterová
7.D Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dubcová
7.E Triedny učiteľ Mgr. Iveta Vršková
8.A Triedny učiteľ Mgr. Kamila Hulmanová
8.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Svobodová
8.C Triedny učiteľ Mgr. Martin Kyseľ
8.D Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Mokrišová
8.E Triedny učiteľ Mgr. Zlata Búriová
9.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Havrilová
9.C Triedny učiteľ Mgr. Beáta Ivanová
9.D Triedny učiteľ Mgr. Janka Pavlovská
9.E Triedny učiteľ Mgr. Adela Krížová

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria