Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Československej armády 22, Prešov
Email školy: zscslarmady@gmail.com
Telefón: Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
Tel: 051 / 748 09 30

Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
Tel: 051 / 748 09 32

Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
Tel: 051 / 748 09 36


Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Adresa školy: Základná škola, Československej armády 22,
080 01 Prešov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
  Základná škola, Československej armády 22,
  080 01 Prešov
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
  Tel: 051 / 748 09 30

  Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Mgr. Viera Hrabková
  Tel: 051 / 748 09 32

  Zástupca riad. školy ISCED 1: PaedDr. Pavol Krajňák
  Tel: 051 / 748 09 36


  Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

  Kancelária riaditeľky: Tel: 051 / 748 09 31

  Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33

  Školská jedáleň ČSA 1: Tel: 051 / 748 09 38
  Školská jedáleň ČSA 2: Tel: 051 / 748 09 39

Fotogaléria